Aktuálně

6. 1. 2010 11:03

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová vedla jednání o určování výše výživného

Včera se poprvé sešla pracovní skupina, jejímž úkolem je řešení problematiky výživného.

Na základě iniciativy ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové se včera 5. ledna 2010 poprvé sešla pracovní skupina, jejímž úkolem je řešení problematiky výživného. Jednání se zúčastnil ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka spolu s dalšími zástupci svého resortu, dále předseda Soudcovské unie Tomáš Lichovník, ředitelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová, děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Milana Hrušáková, soudkyně Eva Nová a další.

„Od této pracovní skupiny očekávám, že nalezne řešení, jak sjednotit a upravit určování výživného tak, aby pomohlo těm, kdo jsou ochotni se dohodnout. Také aby přispělo ke zjednodušení dohod a nabídlo soudům i dalším institucím kvalitní materiál, který se stane významným pomocníkem při rozhodování. I po nabytí účinnosti nového trestního zákoníku, který zpřísňuje tresty neplatičům výživného, je třeba hledat další nástroj zlepšující platební morálku,“ uvedla Daniela Kovářová. "Chtěla bych, aby justice i veřejnost měla k dispozici jasný nástroj umožňující jednoduchý výpočet výživného."

Skupina se shodla na tom, že při řešení otázky určování výše výživného zohlednit zkušenosti zahraničních sousedů, především Slovenska, Rakouska a Německa. Dalším využitelným nástrojem by mohlo být zavedení speciálních odvolacích senátů u krajských soudů, umožnění dovolání u výše výživného pro děti nebo valorizace výživného v závislosti na věku dítěte a inflaci. Na jednání se účastníci zabývali také pomocným soudcovským materiálem v podobě doporučující tabulky, na kterém začne ministerstvo spravedlnosti ihned pracovat.

„Chci dát soudcům ale i advokátům do ruky moudrý nástroj v podobě dobře připravených tabulek. Chci, aby vznikl rozumný pomocný soudcovský materiál, který zohlední především zájmy dítěte. Velice mě těší, že se k této otázce staví ministerstvo práce a sociálních věcí tak vstřícně a má velký zájem podílet se na přípravě tohoto materiálu,“ uzavřela ministryně spravedlnosti.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie