Aktuálně

24. 6. 2009 15:47

MMR chce zlepšovat služby v cestovním ruchu

Ministr pro mistni rozvoj Rostislav Vondruška a náměstek Jiří Koliba
Ministr pro mistni rozvoj Rostislav Vondruška a náměstek Jiří Koliba
Ministerstvo pro místní rozvoj zvyšuje prostřednictvím Evropského sociálního fondu kvalitu vzdělání pracovníků v cestovním ruchu a prestiž tohoto oboru v očích široké veřejnosti.

MMR natočilo ve spolupráci s Českou televizí cyklus 28 vzdělávacích pořadů o cestovním ruchu.

Cílem těchto pořadů pro širokou veřejnost je především informovat a vzdělávat ve všech oborech cestovního ruchu. Cyklus, který natočil tým režisérů z České televize, poběží každý čtvrtek od 18.25 hod. První díl uvidí diváci České televize už 25. 6. 2009. Dalších osmnáct dílů bude vysíláno na podzim 2009.

Podpora cestovního ruchu z Evropských fondů je zaměřena na zlepšení infrastruktury a kvalifikace. Projekty jsou financovány z Regionálních operačních programů v celkové výši 23 mld. Kč, Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (ESF) ve výši 200 mil. Kč a z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Prostřednictvím Integrovaného operačního programu Priorita 4 a)b) je financováno zlepšení kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu.

„Kvalitní služby jsou pro rozvoj cestovního ruchu klíčové, jen spokojený turista se do navštívené destinace vrátí,“ uvedl na konferenci ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Na konferenci byly také představeny výsledky exkluzivního průzkumu, který ukázal, jak se na služby v cestovním ruchu dívají sami turisté.

Průzkum spokojenosti se službami cestovního ruchu v ČR byl proveden na vzorku 500 turistů ve složení 230 turistů z ČR a 270 turistů ze zahraničí. Největší část zahraničních hostů pocházela z Německa, Rakouska, Ruska, Nizozemí, Polska a Španělska.

Výzkum ukázal, že turisté si nejvíce stěžují na špatnou infrastrukturu (29 %), na chování cestovních kanceláří (23 %) a také jim vadí úroveň cen v cestovním ruchu (26 %). Pochvalují si naopak práci tlumočníků a průvodců. Služby cestovního ruchu někdy reklamovalo 16 % zahraničních a 9 % českých turistů, jen zhruba u 40 % byla reklamace kladně vyřízena.

Celkově však ohodnotilo služby v českém cestovním ruchu více než 80 % turistů jako velmi dobré.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie