Aktuálně

20. 7. 2009 12:26

MMR: finance pro občany a obce zasažené povodněmi jsou připraveny

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo výzvy pro obce, jejichž prostřednictvím mohou žádat o první finanční dotace na následky povodní.

Uvolněné finanční prostředky jsou určeny na tři hlavní oblasti. První je určena občanům, jejichž dům byl povodní zcela zničen a demolován. Pro tyto lidi je připraveno 150 000 korun a k tomu náklady na demolici.

Druhou oblastí je finanční podpora obcím, které musí zajistit náhradní ubytování, tj. příspěvek 200 000 Kč.

Posledním okruhem jsou jednorázové příspěvky domácnostem, jejichž majetek byl povodní poškozen. Domácnosti tak mohou žádat až do výše 30 000 Kč

Na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj bude během dnešního dne připraven formulář ke stažení. Prostřednictvím tohoto formuláře mohou obce o finanční pomoc do 31. 10. 2009 požádat.

Linka, kam se mohou starostové obrátit pro informace:

224 864 006 - Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky

224 864 567 - Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie