Aktuálně

11. 9. 2009 15:54

MŽP: Sněmovna schválila zákon na ochranu přírody

Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí
Poslanecká sněmovna dnes schválila klíčový návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny.

„Je to zásadní úspěch. Tento zákon je nejdůležitějším předpisem v ochraně přírody a novela byla skutečně nutná. Neznamená zdaleka jen lepší ochranu alejí, i když to je asi mediálně nejatraktivnější. Ruší ale také nesmyslnou praxi udělování výjimek ze zákona vládou a zavádí další pozitivní změny,“ říká ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Podle dosavadního znění zákona stačilo ke kácení stromořadí u silnic a železnic pouze oznámení správce komunikace. Dnes schválená novela naproti tomu požaduje povolovací řízení.

Nově tedy budou rozhodovat o tom, zda bude kácení v konkrétních případech povoleno, ve většině případů obecní a městské úřady.

Novela také ruší současnou praxi, kdy o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny musí rozhodovat vláda. Napříště budou o výjimkách ze zákazů v národních parcích, chráněných krajinných oblastech, národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách rozhodovat správy příslušných národních parků či CHKO.

Novela nyní putuje do Kanceláře prezidenta republiky k definitivnímu potvrzení jeho podpisem.

Plnou verzi tiskové zprávy naleznete na stránkách ministerstva životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie