Aktuálně

8. 1. 2009 6:00

Na Czech POINTech získají zájemci o veřejnou zakázku nově i výpis k prokázání kvalifikace

Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR připravilo v rámci projektu kontaktních míst veřejné správy - Czech POINT - napojení Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Od 1. 1. 2009 je tímto způsobem možné získat výpis z tohoto seznamu za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku

Czech point logo ilustrační grafikaUchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, bude výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednoduší a zrychlí zpracování nabídek v zadávacím řízení. Všechny dosavadní způsoby komunikace a služby Seznamu kvalifikovaných dodavatelů zůstanou zachovány.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách (www.isvz.cz), který je informačním systémem veřejné správy a je zcela veřejně a dálkově přístupný. Do seznamu jsou zapisováni dodavatelé, kteří splňují kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, doloží příslušné doklady a zaplatí správní poplatek.

Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce. Bližší informace lze získat na Portálu veřejných zakázek a koncesí (www.portal-vz.cz).

autor: Jana Malíková,  ředitelka odboru a tisková mluvčí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie