Aktuálně

25. 9. 2007 10:25

Na restrukturalizaci českého vinařství půjdou více než tři miliony Euro

Evropská komise přiznala České republice dalších 309 tisíc Euro na restrukturalizaci vinařského sektoru.

Oproti původnímu návrhu se jedná o více než desetiprocentní nárůst a naši vinaři se průměrným podílem finančních prostředků na celkovou plochu vinic, která po úpravě činí kolem 166 Euro/ha, dostali na první místo ze všech členských států Evropské unie. Celková částka vyčleněná na projekty činí téměř 3 200 000 Euro. Unijní průměr představuje €127,7/ha.

„Zpráva o navýšení prostředků na restrukturalizaci je ukázkou dokonalého využití strukturálních fondů a skvělé spolupráce resortního ministerstva, Státního zemědělského intervenčního fondu, Svazu vinařů České republiky i našeho stálého zastoupení při EU,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Záleží teď na samotných vinařích, jak kvalitní projekty se jim podaří zpracovat a jak vyčleněných prostředků využijí. Na projekty mohou čerpat až 75%, resp. v metropoli maximálně 50% celkových nákladů. Získané prostředky pomohou zvýšení konkurenceschopnosti českého a moravského vinařství, což je v souladu s cíli právě projednávané reformy sektoru vína.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie