Aktuálně

23. 5. 2018 14:54

Na Úřadě vlády ČR byly uděleny Ceny Bezpečnostní rady státu pro rok 2018

Místopředseda vlády a Bezpečnostní rady státu Martin Stropnický předal ceny Bezpečnostní rady státu, 23. května 2018.
Místopředseda vlády a Bezpečnostní rady státu Martin Stropnický předal ceny Bezpečnostní rady státu, 23. května 2018.
Ve středu 23. května 2018 předal místopředseda vlády a Bezpečnostní rady státu a zároveň ministr zahraničních věcí Martin Stropnický ve Strakově akademii ceny Bezpečnostní rady státu za přínos v oblasti bezpečnostní politiky ČR.

O oceněných pro rok 2018 rozhodla Bezpečnostní rada státu na své schůzi 20. března 2018. Udělila cenu jak v hlavní, tak ve studentské kategorii.

Ocenění v hlavní kategorii převzali:

  • Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně – za výrazný přínos k rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti vojenství, obranných a bezpečnostních studií a za významnou expertní, vydavatelskou a popularizační činnost, cenu převzal osobně ředitel centra Ing. Jaroslav Kolkus,
  • PhDr. Marcela Machutová – za celoživotní aktivní činnost v oblasti zpracovávání, prezentace a popularizace bezpečnostní problematiky pro veřejnost.

Ocenění ve studentské kategorii převzali:

  • Ing. Petr Novotný, Ph.D. – za disertační práci „Určování regionálních subjektů a prvků kritické infrastruktury“,
  • PhDr. Petra Skalická, Ph.D. – za disertační práci „Možnosti rozvoje ochrany kritické infrastruktury v České republice"; v současné době působí jako ředitelka Odboru kontroly na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Cena Bezpečnostní rady státu je určena jako ocenění významných děl v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a její osvětu.

Středečního slavnostního předání se zúčastnili také ministr vnitra Lubomír Metnar a ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Přítomni byli také vrcholní zástupci bezpečnostních složek České republiky, zástupci bezpečnostní komunity a další hosté.

Více informací o Ceně Bezpečnostní rady státu naleznete na http://www.vlada.cz/cz/ppov/brs/cena-brs-125398/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie