Aktuálně

5. 10. 2007 10:21

Návrh na vyrovnání státu s církvemi jde do připomínkového řízení

Na ministerstvu kultury se včera sešla vládou jmenovaná komise, která projednává problém majetkového narovnání mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi.

Jednání směřovalo k dohodě o podobě věcného záměru zákona řešícího tuto problematiku. Komise odsouhlasila, že návrh bude postoupen do připomínkového řízení ostatním resortům, církvím a náboženským společnostem. Toto připomínkové řízení by mělo proběhnout do konce října tak, aby v listopadu byly všechny připomínky vypořádány a v prosinci byl záměr předložen k projednání vládě.

Základním principem řešení bude kombinace finanční náhrady za majetek, který nelze vydat, a naturální restituce, tj. faktické vydání majetku. Řeholním řádům a kongregacím bude umožněna naturální restituce majetku, jehož byly vlastníky, a který drží stát z doby po 25. únoru 1948.

U církví a náboženských společností se bude postupovat cestou paušální finanční náhrady, jež bude zahrnovat odškodnění za majetek, který nelze vydat. Náhrada bude sjednána formou smluv mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, kterým je v současné době přiznáno zvláštní právo být financován ze státního rozpočtu. Budoucí zákon zruší veškerá ustanovení takzvaných blokačních paragrafů i zákon z roku 1949 o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem.

Vládní komise byla založena jako poradní orgán vlády koncem května tohoto roku. Šestičlenné komisi předsedá ministr kultury Václav Jehlička, dalšími členy jsou ministr financí Miroslav Kalousek, ministr zemědělství Petr Gandalovič, ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministryně vlády pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie