Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

8. 12. 2010 14:01

NERV má dva nové členy, Švejnara a Nekováře

Předseda vlády včera jmenoval na návrh ministra dopravy Prof. Jana Švejnara a Ing. Jiřího Nekováře členy Národní ekonomické rady vlády.

Ministr dopravy plně podporuje činnost Národní ekonomické rady vlády (NERV) a v souvislosti s tím navrhl vládě, aby souhlasila se jmenováním dvou nových členů NERV.

Prof. Jan Švejnar a Ing. Jiří Nekovář jsou respektované osobnosti v oblasti ekonomie a daňové problematiky.

Prof. Jan Švejnar je světově uznávaný ekonom v oborech ekonomie rozvojových zemí, práce a strategie transformací. Vystudoval na prestižní Cornellově univerzitě ve státě New York, kde získal bakalářský titul a poté pokračoval v magisterském a doktorandském studiu na Princetonské univerzitě ve státě New Jersey. V současné době je předsedou výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI a zároveň ředitelem Centra pro mezinárodní politiku Michiganské univerzity.

Ing. Jiří Nekovář je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru ekonomika a řízení průmyslu, pracoval v různých ekonomických funkcích ve státní správě. Nyní působí jako prezident Komory daňových poradců ČR.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) je poradním orgánem, který pomáhá vládě nalézt nejvhodnější podobu reforem a ekonomických opatření. Konzultace a spolupráce s nejvýznamnějšími ekonomy má přinést správná řešení pro vývoj veřejných rozpočtů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter