Aktuálně

7. 7. 2011 17:31

Neziskové organizace si rozdělí 30 milionů korun

V dalším kole programu na podporu nestátních neziskových organizací, které vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj pro rok 2012, bude rozděleno celkem 30 milionů korun.

Do programu se mohou přihlásit občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, jejichž činnost je zaměřena na jedno ze tří oblastí zájmu, které ministerstvo stanovilo.

První oblastí je ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj, organizace by se pak měla zabývat zejména aktivitou v oblasti cestovního ruchu.

O podporu mohou žádat také neziskové organizace, jejichž předmětem činnosti je ochrana a podpora zdraví, a to včetně péče o zdravotně postižené, chronicky nemocné či seniory. Ministerstvo hodlá podpořit především ty organizace, které nabízejí programy na vyrovnávání příležitostí pro tyto občany, popřípadě provozuje veřejně účelné aktivity těchto občanů.

Do třetí oblasti zájmu by měly spadat organizace na ochranu spotřebitele a ochranu nájemních vztahů. Jedná se především o právně osvětovou činnost v oblasti bydlení.

Chceme podpořit zajímavé projekty ze tří oblastí, které svým zaměřením odpovídají činnosti resortu,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Janovský. „Maximální výše dotace může dosáhnout sedmdesáti procent rozpočtu projektu,“ doplnil ministr.

Žádosti o podporu je možné podávat až do konce září tohoto roku na ministerstvo pro místní rozvoj.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie