Aktuálně

17. 9. 2012 16:54

Nízkoemisní zóny jsou šancí pro čistší život v obcích

Obce budou moci omezit vjezd vybraným motorovým vozidlům do svých center.

Ministerstvo životního prostředí posílá do vlády návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny. V praxi to znamená, že si obec bude moci určit, jaké typy motorových vozidel a kam v rámci svého území vpustí.

Nízkoemisní zóny jsou nástrojem, kterým se sníží v obcích prašnost, množství výfukových zplodin i hluk. Pro místa, kdy obcí denně projíždí kamiony místo toho, aby volily objízdnou trasu, je zavedení nízkoemisních zón optimální řešení,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Nízkoemisní zóna bude vytyčena značkami zákazu vjezdu, které budou doplněné podobou emisní plakety, pro kterou omezení platit nebude. Rozdělení plaket bude dané podle toho, jakou hodnotu emisí EURO automobil splňuje. Vozidla, která jsou nejšetrnější k životnímu prostředí, budou označena zelenou plaketou a budou mít povolen vjezd do všech typů nízkoemisních zón. Emisní plakety budou podobné dálničním známkám a jejich distribuci budou zajišťovat obce s rozšířenou působností a Státní fond životního prostředí. V budoucnu bude možné plaketu získat i od dalších subjektů, které může pověřit ministerstvo a které o distribuci projeví zájem. Mohlo by se to týkat např. stanic technické kontroly, prodej by mohl probíhat také přes internet. Cena plakety bude 80 korun.

Zavedení nízkoemisních zón bude plně v kompetenci obcí. Ony nejlépe vědí, jaké jsou místní podmínky. Ministerstvo dává pouze možnost nízkoemisní zónu vyhlásit, konkrétní řešení je plně v rukou obcí,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Po účinnosti nařízení vlády, které se předpokládá v říjnu, budou moci obce svojí vyhláškou zavést nízkoemisní zóny. Po jednom roce od vyhlášení nabude vyhláška účinnost, poté začne zóna fakticky fungovat.

Rok, který je daný mezi účinnosti obecní vyhlášky a reálným zavedením zóny, je doba na přípravu nízkoemisní zóny. Obce budou mít dostatek času na realizaci zóny a občané na obstarání emisní plakety,“ říká ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí Jan Kužel.

Ministerstvo životního prostředí čerpalo zkušenosti pro celý systém nízkoemisních zón v Německu. Dalším krokem tak bude snaha o vzájemnou uznatelnost emisních plaket mezi českými a německými zónami. Do budoucna pak ministerstvo plánuje zahájit diskuzi na úrovni Evropské unie o jednotném systému nízkoemisních zón.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie