Aktuálně

24. 9. 2012 16:56

Nová pravidla zprůhlední nakládání s veřejným majetkem

Vláda projedná na své nejbližší schůzi možnosti zamezení potencionálnímu korupčnímu jednání při nakládání s veřejnými prostředky.

Ilustrační obrázek obceHospodaření s majetkem obcí a krajů čekají přísnější pravidla. Novela zákona o obcích a o krajích vychází z vládní protikorupční strategie a snaží se zavést větší transparentnost do řešení majetkových otázek obcí a krajů. Posílit se má i odpovědnost za případnou způsobenou škodu.

Úředníci a volení zástupci by měli mít větší odpovědnost

V současnosti existuje povinnost úředníků či volených zástupců územních samosprávných celků vymáhat a nenechat promlčet škodu způsobenou dané obci či kraji. Není ale stanovena žádná přímá sankce za neplnění takových povinností. Obce pak častokrát nevymáhají nároky vzniklé z uzavřených smluv, které jsou následně promlčeny.

Vláda se nyní snaží nalézt mechanismus, který by vzniku takové škody zabránil. Jedním z nich je zejména rozšíření žalobního oprávnění státního zastupitelství. To by mohlo podávat žaloby na neplatnost smlouvy uzavřené samosprávou. Obdobné oprávnění by mohl mít i zastupitel příslušné samosprávy při podpoře jedné třetiny členů zastupitelstva. Takto by se mohl domáhat náhrady škody za územní samosprávný celek.

Zveřejňování informací pro vyšší transparentnost

Návrh z dílny ministerstva vnitra počítá také s povinným zveřejňováním výstupů z jednání zastupitelstva a ze schůzí rady či jmenovitým hlasováním členů zastupitelstev. Povinné by bylo také zveřejňování informací o uzavřených smlouvách o nakládání s majetkem. Rovněž by mělo dojít k posílení práv členů zastupitelstev na informace. Vzniknout by měly také seznamy, ve kterých by byla evidována zrušená správní rozhodnutí.

Materiál, o kterém bude tento týden jednat vláda, počítá mimo jiné také se zpřísněním povinnosti uplatňovat náhradu škody jménem územního samosprávného celku či se zavedením etických kodexů volených zástupců obcí a krajů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie