Aktuálně

21. 6. 2007 10:18

Nový návrh novely chce odsunout vypnutí analogové TV

Aktuální návrh novely mediálních zákonů, navrhuje odsunutí termínu vypnutí analogového zemského TV vysílání na konec roku 2012.

Český telekomunikační úřad již delší dobu navrhuje termín říjen 2010, který je ale stále ve hře, vyplývá z aktuální verze novely, kterou má na stole vláda a její legislativní rada a jíž má ČTK k dispozici.

Návrh dále počítá s udělením dvou kompenzačních licencí navíc Nově a Primě, s udělením přechodných licencí šesti novým digitálním stanicím i s návratem reklamy na ČT. ČT by výnosy z reklamy po dobu, než v ČR skončí analogové vysílání, výhradně použila na podporu přechodu k digitální TV a na podporu české filmové tvorby. Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie by každý měsíc ČT posílala 12,5 milionu korun.

"Zemské analogové televizní vysílání se ukončí dnem 31. prosince 2012, nestanoví-li vláda v Technickém plánu přechodu termín dřívější, nejdříve však dnem 10. října 2010," uvádí se v návrhu.

Další aktuální změna proti předchozím návrhům se týká kompenzačních licencí pro současné komerční televize za to, že se dobrovolně vzdají svých analogových kmitočtů. Nyní návrh říká, že Nova a Prima získají dvě kompenzační licence navíc. První, pokud se vzdají analogových kmitočtů do 10. října 2010, druhou, jestliže tak učiní do 11. listopadu 2011. Předchozí návrhy počítaly s termínem pouze do října 2010, starší verze navrhovala ještě dřívější termíny, a to roky 2009 a 2010.

Aktuální návrh chce také zajistit dodržování Technického plánu přechodu, který je jakýmsi jízdním řádem digitalizace a obsahuje konkrétní oblasti a termíny, v nichž by se postupně zapínal digitál a vypínal analog. Současný plán přechodu jako opatření obecné povahy, které vydal ČTÚ, je sice závazný, ale za nedodržení nejsou žádné sankce.

Nynější návrh novely počítá s tím, že plán přechodu vydá vláda jako své nařízení. Jeho dodržování chce zajistit vláda tím, že s rozšiřováním zemského digitálního vysílání bude postupně zvyšovat poplatky za využívání analogových kmitočtů až na stonásobek, tedy na 18 milionů korun za jeden kmitočtový kanál.

Návrh i nadále obsahuje pasáž, podle které se přechodných licencí na pět plus pět let dočká šest televizních stanic, jež získaly licence pro digitální vysílání loni v dubnu.

Stanice zvítězily v rok a půl trvajícím výběrovém řízení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Šest neúspěšných žadatelů včetně Novy, Galaxie sport a Primy se poté obrátilo na soud kvůli neudělení licencí právě jim a soud nakonec zrušil výroky rady nejen o neudělení licencí, ale i o udělení. To vyvolalo řadu žalob a následných kasačních stížností, které se řeší dodnes.

Digitální zemské TV vysílání v následujících letech zcela nahradí současné analogové. Lidem to přinese až tři desítky volně přístupných programů oproti současným čtyřem analogovým, a to mnohdy v lepší kvalitě. Nutností pro příjem digitálního signálu je zapojení převaděče signálu k televizoru či koupě televizoru se zabudovaným digitálním tunerem. Možností je i přechod k placeným satelitním, kabelovým a internetovým stanicím.
klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie