Aktuálně

3. 9. 2012 17:27

Nový rejstříkový zákon má usnadnit podnikání

Jednodušší obchodní rejstřík má usnadnit život podnikatelům v Česku. Analýzu popisující možnosti úpravy obchodního rejstříku v rejstříkovém zákoně projedná ve středu vláda.

ilustrační obrázek - nový obchodní rejstříkZměna má docílit stavu, kdy všechny základní informace o konkrétní osobě bude možné dohledat na jednom místě, nikoli jako dosud pouze samostatným přístupem do mnoha různých rejstříků na různých adresách.

Návrh proto počítá s využitím stávající aplikace ARES. Ta je napojena na základní registry a mohla by tak poskytovat právně závazné výpisy základních údajů potvrzené zaručeným elektronickým podpisem. Díky podpisu by navíc bylo zřejmé, v jakých evidencích či rejstřících je subjekt veden.

Od tohoto administrativního zjednodušení si ministerstvo spravedlnosti, které analýzu předkládá, slibuje zvyšování konkurenceschopnosti živnostníků. Chce tak nabídnout široké veřejnosti uživatelsky přívětivou aplikaci.

Kabinet zváží okruh zapisovaných subjektů

Vláda zároveň ve středu rozhodne, zda v rámci nového rejstříkového zákona zahrne spolky, dnes občanská sdružení evidovaná v seznamu vedeném ministerstvem vnitra, do okruhu právnických osob podléhajících režimu nového rejstříkového zákona, který ministerstvo spravedlnosti připravuje.

Materiál se zabývá také způsobem vedení a zápisů do obchodního rejstříku. Návrh počítá s částečnou modifikací stávajícího modelu vedení rejstříkovými soudy, a to zakotvením možnosti přímého zápisu notářů do obchodního rejstříku v jasně vymezených případech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie