Aktuálně

3. 7. 2013 13:07

Obce budou moci volněji nakládat s dotovanými byty

Vláda chce uvolnit ruce obcím, které využily dotaci na výstavbu nájemních bytů. Ty se budou moci vyvázat z lhůty pro dodržení dotačních podmínek.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Návrh umožní narovnání právních vztahů mezi obcemi a nájemci dotovaných bytů a volné nakládání s těmito byty. Obce tak budou moci lépe reagovat na vlastní potřeby v oblasti bydlení. Dalšími přínosy bude uvolnění obecních prostředků vázaných v nájemních bytech, příjem obcí z prodeje těchto bytů a nájemného, které nebude limitováno. V neposlední řadě dojde k narovnání právních vztahů mezi spoluinvestory.

S dotovanými nájemními byty budou moci volně nakládat také bytová družstva založená nájemci jako spoluinvestory výstavby. „Jsem přesvědčen, že změnu uvítají vlastníci téměř 27 tisíců bytů, které byly postavené pomocí dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení,“ řekl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Zkrátí se lhůta omezující dispoziční práva

Nařízení obcím umožní dohodnout změnu podmínek nakládání s byty postavenými z dotací. Splnění dotačních podmínek bude možné prominout nejdříve po uplynutí 10 let od kolaudace. Písemnou žádost o prominutí podá příjemce dotace Státnímu fondu rozvoje bydlení s kopií smlouvy o poskytnutí dotace. O prominutí podmínek bude uzavřen dodatek dotační smlouvy. Změna se nebude vztahovat na nájemní byty využívané pro sociální bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.

Od roku 1993 se stavěly nájemní byty za dotační podpory Státního fondu rozvoje bydlení. Vázací doba, kdy nebylo možné nájemními byty dále manipulovat, byla stanovena na 30 let, respektive neomezeně v případě sociálních bytů. Vzhledem ke změně situace a potřebě s takovým majetkem hospodařit se na nás obracely obce s požadavkem změny. V tuto chvíli jsme rozhodli, že vázací doba se u těchto bytů zkracuje z dvaceti na deset let. Současně se u nízkonákladových sociálních bytů vázací lhůta stanovuje na 30 let,“ dodal Kamil Jankovský.

Možnost změny podmínek budou mít obce rovněž v případě bytů vystavených z dotace Státního fondu rozvoje bydlení pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie