Aktuálně

26. 9. 2012 22:31

Obranná strategie: Odpovědné hospodaření zamezí destabilizaci

Kabinet Petra Nečase dnes odsouhlasil schválení Obranné strategie České republiky.

Dokument vypracovaný ministerstvem obrany představuje záměr vlády k zajištění obrany země v těchto deseti letech. Vznik dokumentu je podmíněn v Bílé knize obrany, počítá s ním i vládní programové prohlášení.

Obranná strategie nejen rekapituluje hlavní úkoly ozbrojených sil, ale je i vymezením systémového rámce pro přípravu a zajišťování obrany státu s cílem efektivního využívání jednotlivých nástrojů obrany, jakými jsou v první řadě ozbrojené síly.

Tři pilíře obrany ČR: Stát – ozbrojené síly – občan

Nezastupitelnou roli mají ovšem i další instituce státní správy a samosprávy a v určitých případech i právnické a fyzické osoby. Mezi další podpůrné prvky systému patří také například složky Integrovaného záchranného systému, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby a další složky působící v oblasti ochrany obyvatelstva a vnitřní bezpečnosti státu.

Základ obrany země je postaven na odpovědném přístupu vlády a dalších orgánů veřejné správy k zajištění systému obrany státu, uvádí materiál. Cílem je také zajistit potřebné obranné schopnosti v rámci kolektivní obrany NATO. Úkolem ozbrojených sil je v první řadě podle strategie připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. Zdůrazňuje ale také zapojení občanů do obranných aktivit, a to v případě vážného ohrožení země.

Efektivní nakládání s prostředky zamezí destabilizaci systému obrany

Materiál se zabývá rovněž hospodářskými výhledy v následujících letech. Počítá s tím, že česká ekonomika, stejně jako ekonomiky většiny spojenců, se bude stále ještě potýkat s důsledky současné hospodářské, finanční a dluhové krize. „Zvyšování efektivity vynakládání veřejných prostředků je a bude nezbytností,“ uvádí se přímo v materiálu.

Odpovědné využívání prostředků v rámci obranného systému ČR strategie zdůrazňuje v souvislosti s případným rizikem zdrojové, organizační a personální destabilizace tohoto systému a následném úpadku nejen kvality vojenského personálu a vojenských schopností státu, ale i oslabení věrohodnosti a politické váhy České republiky.

Obranná strategie ČR nahrazuje Vojenskou strategii ČR z roku 2008. Vychází pak z principů, bezpečnostních zájmů a hodnot zformulovaných v Bezpečnostní strategii České republiky. Bere v úvahu také Strategickou koncepci NATO a příslušné bezpečnostní dokumenty Evropské unie.

Součástí tohoto materiálu ovšem není podrobnější rozpracování úkolů jednotlivých výkonných prvků, kterým se má zabývat budoucí Plán obrany státu. Obranná strategie ČR má sloužit pouze jako vodítko.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie