Aktuálně

14. 12. 2007 11:49

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl spuštěn

Komplikace při čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů byly odstraněny 13. prosince. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy podepsal Výzvu k předkládání grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spustil tak operační program, který umožňuje čerpání 59 miliard korun z evropských strukturálních fondů.

Zároveň Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo první tři výzvy k předkládání globálních grantů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Globální granty (GG) připravuje a realizuje kraj. Po schválení GG ministerstvem školství budou moci předkladatelé v jednotlivých regionech realizovat své grantové projekty.

Ministr Ondřej Liška dále oznámil, že v souvislosti s podporou projektů v oblasti Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) uzavře meziresortní dohodu s Ministerstvem životního prostředí ČR. Podrobná zpráva o spuštění Operačního programu OP VK a plánované podpoře projektů EVVO jsou k dispozici na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie