Aktuálně

29. 4. 2010 15:14

Otevření Českého centra v Tel Avivu

V izraelském Tel Avivu se 4. května 2010 slavnostně otevře další České centrum. V tento den bude též zahájena výstava Židé v boji a odboji - Rezistence československých Židů v letech druhé světové války.

české centrum Tel Aviv

Výstava Židé v boji a odboji - Rezistence československých Židů v letech druhé světové války pojednává o historii československých Židů, kteří se jako příslušníci československé armády zapojili do bojů proti nacismu a fašismu během druhé světové války. Výstava se snaží ukázat právě na tyto ženy a muže, kteří se nepoddali údělu svojí komunity, ale stanuli se zbraní v ruce na všech frontách druhé světové války. Sponzory výstavy jsou Česká rada pro oběti nacismu, Nadace židovské obce v Praze, Federace židovských obcí v České republice, ICEJ a Český svaz bojovníků za svobodu.

Slavnostního otevření výstavy se zúčastní její iniciátor Tomáš Jelínek, kurátorka výstavy Zlatica Zudová-Lešková z Historického ústavu Akademie věd ČR, místopředseda SŽVO a člen Výboru obce legionářů Jindřich Heřkovič či českoslovenští odbojáři Jiří Kafka a Viktor Schwarcz.

K výstavě, která byla poprvé představena v roce 2005 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, byla vydána kniha. Jedná se o sborník, který je složen ze čtyřiceti příspěvků účastníků mezinárodní konference, která se konala v říjnu roku 2006 v Praze. Jejím cílem je taktéž upozornit na skupinu československých Židů, kteří v letech 1938 až 1945 proti holocaustu aktivně bojovali. Sborník je výsledkem práce českých a slovenských historiků, ale přispěli do něj také přímo ti, o kterých pojednává. První část publikace tento boj a odboj dokládá, druhá část je zaměřena přímo na židovské příslušníky československé zahraniční armády a 1. československé armády na Slovensku. Kniha je doplněna bohatou fotografickou přílohou.

Na slavnostním otevření bude dále představena kniha občanského sdružení Magen Bojovali na všech frontách, která formou rozhovorů popisuje vzpomínky osmnácti židovských vojáků a odbojářů z druhé světové války. Autorem doslovu knihy se stal český premiér Jan Fischer. Zaměřuje se v něm především na poděkování nejen příslušníkům odboje, ale také autorům publikace, kteří se tak podílí šíření povědomí o historických skutečnostech v období druhé světové války. „Neváhali a postavili se zlu, a psali tak příběhy prosté a neokázalé statečnosti,“ uvádí premiér ve svém poděkování v rámci doslovu knihy.

české centrum Tel Aviv

České centrum v Tel Avivu je zatím nejmladším ze všech Českých center, kterých je dohromady dvacet čtyři v jednadvaceti zemích světa. Jeho ředitelem je David Stecher. Česká centra jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva zahraničních věcí a jejich cílem je rozvíjení dialogu se zahraniční veřejností. Zaměřena jsou především na oblast kultury, vzdělávání, obchodu a turismu a zároveň se snaží spoluvytvářet image České republiky jako moderní a dynamické země.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie