Aktuálně

23. 2. 2015 16:00

Personální ředitelkou sekce pro státní službu bude Iva Hřebíková

Ze tří kandidátů, které vybrala výběrová komise pro funkci personálního ředitele sekce pro státní službu, zvolili dnes v pondělí 23. února 2015 členové kabinetu Ivu Hřebíkovou. Ta je zkušenou expertkou s osmnáctiletou praxí ve státní správě. Posledních šest let působila jako zástupkyně ředitele legislativního odboru ministerstva vnitra. Dalšími uchazeči byl Jiří Kaucký a Michal Šebestík.

Personální ředitelka bude mít na starosti organizační záležitosti státní služby včetně služebních a pracovněprávních vztahů. Jejím prvním úkolem bude organizace výběrových řízení na tajemníky pro státní službu jednotlivých resortů.

Personální ředitelkou sekce pro státní službu bude Iva Hřebíková, 23. února 2015.
Personální ředitelkou sekce pro státní službu bude Iva Hřebíková, 23. února 2015.

Strukturovaný profesní životopis Ivy Hřebíkové

Datum a místo narození: 27. května 1973, Praha

Vzdělání:

  • 1979-1987 ZŠ Praha 9 – Kbely
  • 1987 – 1991 gymnázium Špitálská 2, Praha 9
  • 1991 – 1996 Právnická fakulta Univerzity Karlovy (magisterské studium)

Praxe:

  • ve služebním poměru k Policii ČR od 16. 09. 1996 do 31. 12. 2008
  • 1996 – 2002 Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, cizinecké oddělení, skupina represí a ENO – zejména správní řízení ve věci správního vyhoštění, správních deliktů a přestupků
  • od 2002 Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, cizinecké oddělení, skupina metodiky a koordinace OCP – vedoucí skupiny – zejména problematika aplikace zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu, včetně podílu na tvorbě právních norem, tvorba interních předpisů
  • od května 2007 Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, oddělení pobytového režimu cizinců – vedoucí oddělení
  • od 01. 01. 2009 – dosud Ministerstvo vnitra; odbor legislativy a koordinace předpisů – zástupce ředitele odboru – zaměření zejména na oblast bezpečnostní legislativy (včetně zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), správního řízení a správního trestání, přípravy interních předpisů

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie