Aktuálně

14. 12. 2010 11:35

Petr Nečas: Zvyšujeme výdaje na výzkum z 25,4 na 26 miliard

Premiér mluvil na zasedání Akademického sněmu v Praze o financování vědy, výzkumu a inovací a plánech vlády na další roky.

„Považuji za důležité, z hlediska dlouhodobé konkurenceschopnosti naší země, abychom založili naší národohospodářskou politiku také na oborech s vysokou přidanou hodnotou. Máme-li jít touto cestou, tak potřebujeme výraznou podporu vědy, výzkumu a inovací,“ řekl premiér.

Tato kapitola státního rozpočtu pro příští rok je jedinou, která není krácena. „Dokonce zvyšujeme výdaje na výzkum, vývoj a inovace z 25,4 miliard korun na téměř 26 miliard,“ řekl Petr Nečas.

Podle ministerského předsedy při omezených rozpočtových, ale i lidských zdrojích, musí vláda podporovat především ty obory, kde se dosahuje vynikajících výsledků.

Vláda dále plánuje motivovat podnikatelský sektor, aby měl zájem financovat aplikovaný výzkum a průmyslové inovace. „Chceme větší propojení například cestou daňových úlev, větší motivaci spolupracovat s výzkumnými institucemi. Stejně tak ale musí být výzkumné instituce motivovány k tomu, aby hledaly hospodářské uplatnění svých vědeckých výsledků,“ dodává předseda vlády.

Nečasův kabinet chce během dvou až tří let nastavit nový model hodnocení jednotlivých vědeckých institucí a transparentní systém řízení finančních toků. Podle premiéra mají v České republice vzniknout především výzkumné univerzity.

„Můžeme mluvit maximálně o pěti univerzitách v ČR, které by mohly být tohoto typu. Ty další budou zaměřeny spíše na praktickou přípravu adeptů na trh práce, který požaduje vysokoškolské vzdělání. Na univerzitách musí nastat rozlišení mezi skutečně špičkovými, které jsou úzce propojeny s výzkumem, a vývojem a těmi, které mají pouze výukový nebo pedagogický charakter,“ řekl premiér.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie