Aktuálně

31. 3. 2017 15:02

Po odchodu státního tajemníka Tomáše Prouzy bude řízením Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR pověřen Jan Král

K 31. březnu 2017 odchází z funkce náměstka pro řízení Sekce pro evropské záležitosti a státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, který tuto funkci vykonával od února 2014. Na pozici náměstka sekce je vypsáno v souladu se zákonem o státní službě výběrové řízení. Do jeho skončení je řízením sekce od 1. dubna 2017 pověřen PhDr. Jan Král, dosavadní ředitel Odboru koordinace evropských politik.

Jan Král je erudovaný odborník, který se věnuje evropským tématům již desátým rokem. Sekce pro evropské záležitosti se pod jeho vedením bude věnovat především přípravě ČR na jednání o reformě EU, evropské obranné politice, energetické unii, novému víceletému finančnímu rámci či brexitu.

Evropská politika patří mezi jednu z hlavních priorit současné vlády a aktivnímu členství ČR v EU věnuje kabinet premiéra Sobotky prvořadou pozornost. Členství České republiky v Evropské unii je garancí bezpečnosti, prosperity, demokracie a solidarity v současné Evropě. Proto předseda vlády i vláda aktivně usilují o Evropskou unii, která bude politicky vlivná a akceschopná, ekonomicky konkurenceschopná a bude ctít demokratické hodnoty. Cílem české evropské politiky je směřovat do evropského integračního jádra a působit v evropském prostoru jako srozumitelný a věrohodný partner.

Vedle funkce státního tajemníka pro evropské záležitosti zastával Tomáš Prouza také funkci koordinátora digitální agendy ČR. Na jeho místo navrhne předseda vlády Ondřeje Malého. Jeho nominaci předloží premiér vládě během měsíce dubna.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie