Aktuálně

17. 2. 2015 10:23

Porada ekonomických ministrů: Vláda plní závazky z Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka dnes ve Strakově akademii vedl poradu ekonomických ministrů, která se zabývala vyhodnocením plnění vládních kroků v rámci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR.

Mezi úspěšně splněné vládní závazky patří přijetí služebního zákona, díky kterému se podařilo odblokovat čerpání evropských prostředků. V tuto chvíli pokračuje schvalování jednotlivých operačních programů pro nové programové období.

Vláda rovněž splnila další významnou prioritu, v roce 2014 úspěšně získávala nové investice a vytvářela nová pracovní místa. V roce 2014 bylo podpořeno celkem 149 investičních projektů, které přinesou české ekonomice přes 78,5 miliard korun a téměř 15 tisíc nových pracovních míst. Klíčovými investicemi v minulém roce byly 4 projekty v souhrnné hodnotě 30 miliard korun Nexen Tire, Hyundai Mobis, Lego, JC Interiors.

Česká republika vyjednala u Evropské komise možnost udělovat od 1. ledna pobídky v celkové výši nad 150 mil. EUR ročně. Jde o zásadní rozhodnutí a vstřícný krok EK vůči ČR.

Celkově se již podařilo splnit 70 % závazků (33 úkolů) z Akčního plánu, které měla vláda realizovat v roce 2014. Pro další úkoly – například schválení novely zákona o veřejných zakázkách, která umožní jejich jednoduší a transparentnější zadávání, nebo návrh koncepčního řešení problematiky sociálního bydlení – byl zvolen nový termín pro jejich splnění v nejbližší možné době.

Z procentuálního hlediska se nejlépe dařilo prioritním osám podpora exportu a cestovního ruchu (splněno 100 %) a podpora zaměstnanosti a trhu práce (splněno 90 %). Vláda má zatím resty v prioritě energetika, protože o klíčových koncepčních dokumentech – Státní energetické koncepci, aktualizování Státní surovinové politiky a Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky – bude vláda rozhodovat až v první polovině roku 2015.

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR je koncepční dokument, jehož cílem je reagovat na aktuální hospodářské potřeby země a shrnout legislativní i nelegislativní opatření na podporu hospodářského růstu. Materiál vychází z koaličních závazků a programového prohlášení vlády a byl projednán se sociálními a hospodářskými partnery. Tripartita ho schválila na svém jednání 20. října 2014, vláda jej schválila 1. prosince 2014.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie