Aktuálně

12. 10. 2007 11:43

Poradny pomáhající obětem trestných činů se osvědčily

Pilotní projekt Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů, který organizuje Probační a mediační služba společně s Asociací občanských poraden funguje již přes rok.

Od loňského září vyhledalo služby specializovaných poraden v Berouně, Třebíči a Brně celkem 244 osob. Do budoucna se počítá s rozšířením služeb obětem trestných činů po celém území České republiky.

Projekt si jako dílčí cíle stanovil vyškolit poradce ve specifikách této tematiky, poskytnout prostor pro specializované poradenství a vytvořit kvalitní informační materiály. Snahou je také působit na pracovníky, kteří se dostávají do kontaktu s oběťmi jako první, aby kromě jiného seznamovali veřejnost s problematikou řešení následků trestných činů.

Do budoucna hodlá Probační a mediační služba rozšířit své služby po celém území ČR. Také chce začít spolupracovat s dalšími organizacemi, které se obětem trestných činů věnují.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie