Aktuálně

17. 6. 2009 12:28

Poslanci zvedli ruku pro lepší ochranu české přírody

Ochrana životního prostředí
Ochrana životního prostředí
Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny.

„Poslanci zvedli ruku pro účinnější ochranu stromořadí před masovým kácením, pro efektivnější ochranu přírody a pro zrušení nesmyslné praxe udělování výjimek ze zákona vládou. Občané tak budou mít rozhodování blíž. Je to velký úspěch,“ přivítal dnešní rozhodnutí Sněmovny ministr životního prostředí Ladislav Miko. "Považuji za velmi cenné, že zákon získal podporu napříč celou Sněmovnou, což ukazuje, že ochrana přírody je cennou hodnotou pro poslance bez ohledu na politickou příslušnost," dodává ministr Miko.

Zatímco podle dosavadního znění zákona stačilo ke kácení stromořadí u silnic a železnic pouze oznámení správce komunikace, dnes schválená novela požaduje povolovací řízení.

Aleje jsou v krajině významné zdaleka nejenom jako estetický prvek, ale i jako životní prostor mnoha druhů živočichů. Stromořadí brání také velmi účinně větrné erozi, pomáhají udržovat stabilnější hydrologický režim v krajině a tím přispívají ke zvládání přívalových dešťů.

Nově tedy budou rozhodovat o tom, zda bude kácení v konkrétních případech povoleno, ve většině případů obecní a městské úřady vždy po dohodě s příslušným silničním nebo železničním úřadem. Pokud k dohodě nedojde, bude rozhodovat nejbližší nadřízený orgán (tedy zpravidla krajský úřad). Povolovací řízení je druhem správního řízení a počítá tedy s účastí veřejnosti a také dává obcím právo požadovat náhradní výsadbu.

Novela znamená také významné zjednodušení administrativy a přiblížení rozhodování blíž k občanům. Novela také ruší současnou nesmyslnou praxi, kdy o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny musí rozhodovat vláda. Napříště bude o výjimkách ze zákazů v chráněných krajinných oblastech, národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách rozhodovat Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Novela nyní míří do Senátu a poté k podpisu prezidentu republiky.

Zdroj: tisková zpráva Ministerstva životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie