Aktuálně

7. 6. 2013 11:23

Povodně 2013 - krizový manuál pro obce

Ministerstvo vnitra vydalo informační leták pro obce postižené záplavami, ve kterém poskytuje informace pro řešení nejčastější problémů a seznam kontaktů.

Povodně 2013 - krizový manuál pro obce radí s tématy jako jako jsou:

  • podíl obce na provádění záchranných a likvidačních prací,
  • způsob vyžadování sil a prostředků Armády ČR při řešení krizové situace,
  • jak likvidovat odpady po povodni,
  • zapojení nezaměstnaných do likvidačních prací,
  • jak žádat o věcné zdroje,
  • financování záchranných a likvidačních prací,
  • pravidla základní hygieny po záplavách,
  • psychologická pomoc.

Povodně 2013 - vybrané kontakty obsahuje tiskovou verzi letáku s následujícími kontakty:

Základní kontakty

112 - Integrovaný záchranný systém
150 - Hasičský záchranný sbor
155 - Zdravotnická záchranná služba
156 - Obecní policie
158 - Policie České republiky

Za Integrovaný záchranný systém (IZS) je hlavním koordinátorem pomoci obcím Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR). Starostové se mohou obracet buď na telefonní čísla 150, 112 nebo přímo na krajská operační a informační střediska.

Dotazy týkající se znečištění pitných zdrojů v zaplavených oblastech - 284 081 733.

Povodňová služba Ministerstva životního prostředí – 267 122 998.

Aktualizovaný seznam pracovníků krizového řízení je k dispozici na webu HZS.

Informace o stavu povrchových vod, srážkách a manipulacích na vodních dílech jsou dostupné na adrese http://voda.gov.cz/portal/cz/.

Kontakty na krajské úřady

Ústecký kraj - 475 657 111
Středočeský kraj - 257 280 111
Jihočeský kraj - 386 720 111, 386 720 100
Praha - 236 001 111
Plzeňský kraj - 377 195 111
Pardubický kraj - 466 026 111
Liberecký kraj - 485 226 111
Moravskoslezský kraj - 595 622 222
Zlínský kraj - 577 043 111
Olomoucký kraj - 585 508 111
Jihomoravský kraj - 541 651 111
Karlovarský kraj - 354 222 300
Kraj Vysočina - 564 602 111, 564 602 100
Královéhradecký kraj - 495 817 111

Úřad práce

Státní úřad inspekce práce tel.: 950 179 101, e-mail: opava@suip.cz, web: www.suip.cz.
Kontakty na jednotlivé pobočky ÚP: http://portal.mpsv.cz/kontakty.
Formuláře jsou ke stažení na adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni#o4 nebo k dispozici přímo na pobočkách ÚP.
Informace a kontakty naleznete na www.mpsv.cz , call centrum MPSV 844 844 803 (po–pá 8 - 20 h)

Státní správa hmotných rezerv

V době krizové situace: tel.: 244 095 420, 241 442 018, e-mail: ops@sshr.cz.
Mimo krizové situace: mob: 736 502 808, 724 178 181, tel.: 244 095 317, e-mail: tkrasenska@sshr.cz, mnovak@sshr.cz.
Spojení na MD ve věci vyžadování provizorních mostů zajištěno NONSTOP přes stálou operační službu Situačního centra Ministerstva dopravy: mob: 602 218 345, e-mail: sicmd@mdcr.cz.

Neziskové organizace

Člověk v tísni - www.clovekvtisni.cz, +420 226 200 400, mail@clovekvtisni.cz

 Adra – www.adra.cz, +420 257 090 640, adra@adra.cz

Česká katolická charita - http://povodne.charita.cz/, +420 737 234 078, povodne@charita.cz

Český červený kříž - www.cervenykriz.eu/cz, +420 251 1 04 111, info@cervenykriz.eu

Diakonie Českobratrské církve evangelické - http://www.diakonie.cz/povodne/, email: bucharova.hrp@diakonie.cz

Konto Bariéry – Povodňová výzva www.kontobariery.cz,  +420 224 214 452, bozena.jirku@bariery.cz

Povodňová pomoc – www.povodnovapomoc.cz, +420 721 436 404, +420 777 663 997

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie