Aktuálně

17. 5. 2017 17:55

Pracovní skupina k brexitu řešila první vyjednávací směrnici pro Barniera a Bílou knihu k budoucnosti EU

Ve středu 17. května zasedala ve Strakově akademii již pošesté Pracovní skupina k brexitu a budoucnosti EU. Tématy jednání byly výsledky dubnové Evropské rady, vyjednávací směrnice, kterou v pondělí schválí Rada pro obecné záležitosti, a další směřování EU. Jednání zástupců ministerstev a hospodářských a sociálních partnerů vedl Jan Král, který je pověřen řízením Sekce pro evropské záležitosti.

Pracovní skupina se dnes zabývala výsledky mimořádné Evropské rady, na které v dubnu lídři 27 členských států schválili pokyny pro unijního vyjednavače brexitu Michela Barniera. Tyto pokyny jsou v souladu s dlouhodobou českou pozicí a obsahují důraz na jednotu EU27, nedělitelnost čtyř svobod vnitřního trhu, zásadu, že není dojednáno nic, dokud není dojednáno vše, a princip posloupnosti jednání. Pokyny rovněž potvrdily klíčovou roli Rady a Evropské rady v určování strategického směru vyjednávání a v kontrole jeho průběhu.

Jan Král informoval členy Pracovní skupiny o tom, že v pondělí 22. května 2017 bude Rada pro obecné záležitosti schvalovat první vyjednávací směrnici. Ta poslouží jako detailní mandát Evropské komisi pro vyjednávání s Velkou Británií, která prakticky začnou až s novou britskou vládou po volbách 8. června 2017. Směrnice obsahuje detailnější pozici pro první fázi jednání o podmínkách vystoupení a vychází z pokynů Evropské rady. Její hlavní kapitoly se soustředí na práva občanů, finanční vyrovnání a zajištění právní kontinuity a jistoty.

Členové Pracovní skupiny se dnes rovněž věnovali tématu budoucího směřování EU, a to v souvislosti s Bílou knihou a návaznými dokumenty Evropské komise. Vláda odrazí výsledky diskuse se členy Pracovní skupiny během dopracování pozice ČR a bude v konzultacích dál pokračovat ve výborech Parlamentu, v rámci tripartity a se zástupci politických stran. Diskuse potvrdila, že důraz musíme klást i nadále na zachování jednoty EU27, transparentnost, otevřenost a integritu vnitřního trhu.

V obdobném duchu bude diskuse pokračovat k dalším souvisejícím dokumentům Evropské komise, které navážou na již zveřejněný sociální pilíř a reflexi dopadů globalizace. Na konci května bude vydáno sdělení k budoucnosti eurozóny a v červnu k obranné politice a rozpočtu EU.

Česká vláda se soustředí na diskusi o vystoupení Velké Británie a budoucnosti EU dlouhodobě. Kromě pravidelného zasedání Pracovní skupiny diskutuje předseda vlády pozici ČR napříč politickým spektrem. S předsedy parlamentních stran přijal v únoru společné prohlášení, z kterého vycházela pozice ČR na jednání dubnové Evropské rady.   

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie