Aktuálně

1. 11. 2019 12:09

Pražský summit Přátel koheze

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš bude v úterý 5. listopadu 2019 hostit summit skupiny Přátel koheze. Účelem setkání, kterého se účastní celkem 10 premiérů, je posílení spolupráce mezi členskými zeměmi ve finální fázi vyjednávání dlouhodobého rozpočtu EU pro nadcházející období. Summitu se zúčastní především kohezní země a státy jižního křídla EU, celkem zástupci 17 členských států EU včetně ČR.

Skupina přátel koheze

Neformální skupina Přátelé koheze sdružuje až 17 členských států EU, které prosazují zachování dostatečného objemu prostředků pro politiku soudržnosti v rámci celkového rozpočtu EU. Tyto podobně smýšlející členské státy považují kohezní politiku za významný evropský investiční nástroj, který přispívá k vyrovnávání regionálních rozdílů mezi jednotlivými státy EU. Silná spolupráce těchto zemí se osvědčila již při vyjednávání VFR na roky 2014–2020. První jednání na nejvyšší úrovni se uskutečnila v roce 2012 v Bukurešti a v Bratislavě.

Ve společném úsilí pokračuje tato skupina i v rámci současného vyjednávaní o příštím VFR. V listopadu minulého roku se uskutečnilo první jednání na nejvyšší úrovni v tomto formátu v Bratislavě. Jeho výstupem byla společná deklarace k hlavním prioritám pro víceletý rozpočet EU.

Právě na bratislavský summit navazuje summit Přátel koheze v Praze, který se uskuteční 5. listopadu.

Pražský summit přátel koheze

Jednání na Pražském hradě hostí předseda vlády ČR. Zasedání je rozděleno na plenární zasedání a navazující pracovní oběd.

Účast na summitu potvrdili všichni pozvaní, zúčastní se tedy delegace 17 členských států, přičemž většina z nich bude vedena na premiérské úrovni. Kromě ČR se jedná o tyto státy: Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Na summit byla přizvána také Evropské komise, kterou bude reprezentovat aktuální místopředseda EK a komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger.

Kontext jednání o víceletém finančním rámci 2021–2027

Komise předložila balíček legislativních návrhů pro víceletý finanční rámec (VFR) 2. května 2018. Rozpočet, který bude poprvé sestavován pro EU-27, je navržen v celkové výši 1 279 mld. EUR v závazcích (1,114 % HND EU27).

Vyjednávání se blíží do důležité fáze se zaměřením na strategické otázky a rozhodování o celkovém objemu rozpočtu a jednotlivých prioritách. Klíčové rozhodnutí přijme Evropská rada, tedy nejvyšší představitelé členských států.

Jednání o VFR sleduje podobnou dynamiku jako v minulosti. Po roce diskusí skupina čistých plátců odmítá navrhované navýšení rozpočtu EU a prosazuje zastropování rozpočtu na úrovni 1 % HND, což by znamenalo výrazné škrty v návrhu Komise. Na druhé straně země, které jsou čistými příjemci finančních prostředků z rozpočtu, vytvářejí koalici, jejímž cílem je prosadit zachování dostatečných prostředků na financování tradičních i nových politik EU.

O dosažení kompromisu se Evropská rada pokusí poprvé na svém zasedání v prosinci na základě prvního návrhu finského předsednictví a předsedy Evropské rady.

Význam kohezní politiky pro ČR

V současném rozpočtovém období 2014–2020 má ČR možnost získat v rámci kohezní politiky více než 20,5 mld. € v cenách roku 2011. Celková alokovaná suma v součtu představuje 2 % HDP ČR během celého sedmiletého období.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie