Aktuálně

15. 5. 2008 12:07

Předseda vlády M. Topolánek v Kolumbii pozval prezidenta A.Uriba na návštěvu ČR

Premiér dnes zahájil svojí oficiální návštěvu Kolumbie. V rámci programu se M. Topolánek setkal s kolumbijským prezidentem Alvárem Uribem Vélezem. Stežejním předmětem jednání premiéra s vrcholnými politickými představiteli Kolumbie byl rozvoj ekonomické spolupráce a hodnocení vztahů s EU ve světle nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU. Aktualizovaná zpráva.

Slavnostní uvítání na letišti v kolumbijské BogotěZ programu premiéra

Předseda vlády se dnes setkal s kolumbijským prezidentem, kterého pozval do Prahy. A. Uribe pozvání přijal, návštěvu České republiky pravděpodobně zařadí do svého programu během českého předsednictví v Radě EU. "Pro Českou republiku jste partnerem, kterého potřebujeme. Přeji vám mnoho odvahy a síly v boji proti terorismu a nepřátelům vaší demokracie," uvedl M. Topolánek v závěru setkání. Premiér se v Bogotě rovněž setkal s ministrem dolů a energie Hernánem Martínezem Torresem. Společná jednání o připravovaných energetických projektech v Kolumbii a obchodních příležitostech pro české firmy byla završena podpisem Dohody o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví za účasti kolumbijského prezidenta A. U. Veleze. Po jednání s ministrem životního prostředí Juánem Lozanem Ramirezem byla rovněž podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti životního prostředí. Obě dohody otevřou dveře k dalším investicím v Kolumbii. České firmy mají zájem také v oblasti důlního hospodářství (dolování černého uhlí a jeho další zpracování, Česká republika také nabízí zároveň řešení v oblasti rekultivace krajiny. Jednání o případném nákupu nadpočetných českých bitevníků L-159 kolumbijskou armádou podle M. Topolánka nadále pokračují. "Letadla jsme nabídli jako vhodný tréninkový doplněk izraelských stíhaček, které Kolumbie nakoupila," potvrdil premiér. Závazná jednání ale podle jeho slov dosud neproběhla.

V rámci setkání s primátorem města Bogoty Samuelem Moreno Rojasem byl český premiér jmenován čestným hostem hlavního města a získal symbolický klíč od jeho bran. Dalším bodem programu bylo jednání s prezidentkou Senátu a předsedkyní obou komor Parlamentu Kolumbie Nancy Patricií Gutierréz a účast na fóru podnikatelů z obou zemí. V odpoledních hodinách vládní delegace v čele s premiérem odcestovala do Peru.

Ekonomické vztahy mezi ČR a Kolumbií

Kolumbijská republika je tradičním a významným hospodářským partnerem ČR v Latinské Americe. Obratem obchodní výměny a naším vývozem se Kolumbie dlouhodobě pohybuje 6.-7. místě v zahraničním obchodě ČR se zeměmi této oblasti. Bilance obchodní výměny je pro nás dlouhodobě pasivní, což je způsobeno odběry banánů a kávy. Negativní saldo se snížilo od roku 2006 vzhledem k poklesu přímého dovozu banánů do ČR způsobeného novým celním tarifem EU ve výši 176 EUR/t. (platný od 1. 1. 2006). Tento pokles přináší celkové snížení obchodního obratu mezi oběma zeměmi, i přes pravidelné meziroční nárůsty českých vývozů (za rok 2007 o 24 %). Premiér M. Topolánek krátce po přistání na letišti v Bogotě Podle statistiky MPO ČR dosáhla vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Kolumbií za rok 2007 celkem 45 051 tis. USD. Dovoz z Kolumbie do ČR se za rok 2007 zvýšil o 15,8 %, ale je nižší než v roce 2005 v důsledku zavedení vyššího tarifu EU na dovoz banánů do EU od 1. 1. 2006, který způsobil změnu organizace dovozů této plodiny do Evropy. Platební styk probíhá v USD. Převážná většina českého vývozu se uskutečňuje proti hotovostnímu placení. ČR nemá v Kolumbii žádné finanční pohledávky. V minulosti nebyl Kolumbii poskytnut žádný vládní úvěr. Za rok 2007 vzrostl český vývoz do Kolumbie o 24 % ve srovnání rokem 2006, celkový obrat vzrostl o 19,7 %. Z hlediska komodit byl v roce 2007 zaznamenán nárůst ve vývozu sušeného mléka, elektroniky, kosmetiky a strojního zařízení. Na prvním místě ve vývozu zůstávají osobní automobily, na druhém místě je sušená syrovátka, na třetím elektronika, dále kosmetické přípravky, stavební stroje, plastové trubky, stroje, textilní stroje, motory, munice a střelné zbraně, léčiva, náhradní díly traktorů, papír, ocelové trubky, žárovky, bižuterie, chemikálie, železné úhelníky, lékařská sedadla/lůžka, ozubené převody, ložiska, aj.. Z hlediska komoditního složení se průběžně prosazuje vyšší diverzifikace českého strojírenského vývozu. U dovozu do ČR dlouhodobě poklesl (v důsledku nového celního tarifu EU) přímý dovoz banánů. Mírně vzrostl podíl dovozu ovoce a ořechů, léčiv, koncentrátů kávy, cukrovinek, čistících prostředků a podobně.

Vztahy s Evropskou unií

Vztahy Kolumbie se zeměmi EU nabývají na důležitosti. EU podporuje Kolumbii v otázce boje proti drogám, zvýšila rozpočet poskytovaný Kolumbii na spolupráci v projektech v sociální oblasti a zavedla speciální zvýhodněný režim pro zemědělské a průmyslové vozy, který umožnil dovoz 90 % kolumbijských výrobků do evropských zemí s nulovým clem. Obě strany spolupracují v procesu zmírnění vlivu vnitřního ozbrojeného konfliktu na civilní obyvatelstvo, na projektech pomoci vysídlencům, respektování lidských práv a udržení demokracie v zemi. Humanitární pomoc je poskytována prostřednictvím ECHO (European Community Humanitarian Office), která v roce 1997 otevřela svoji kancelář v Kolumbii, aby pomohla řešit situaci tisíců vysídlenců v důsledku ozbrojeného konfliktu. V Bogotě dále pracuje koordinační kancelář „Regionálního andského programu pro lidská práva“.

Rozvojová pomoc

Slavnostní večeře u příležitosti zahájení pracovní návštěvy KolumbieNa konci dubna 2008 byl schválen nový projekt rozvojové pomoci – Zřízení kardiovaskulárních center s českou technikou a know-how ve výší 600 tis. Kč. Jedná se o zřízení cévních a kardiovaskulárních středisek s vyspělou českou technologií a vybavením ve vybraných nemocnicích v několika velkých kolumbijských městech. V současné době je Kolumbie rychle se rozvíjející zemí se 45 milióny obyvatel. Jednou z priorit zdejší vlády je poskytnout podporu dalšímu rozvoji a zkvalitnění zdravotnictví.

Česká republika poskytovala v letech 1998 - 2002 rozvojovou pomoc Kolumbii ve formě expertní činnosti v oblasti zalesňování. Na projekt „Zalesnění odlesněných lokalit v Andách pomocí obalovaných sazenic systému PATRIK“ bylo vyčleněno celkem 10 mil. Kč. Jednalo se o aplikaci nové technologie výsadby a ochrany dřevin, která je patentem českých odborníků (projekt PATRIK) v podmínkách Kolumbie. Program měl nejen ekologický, ale i sociální rozsah, neboť vytvářel pracovní místa v odlehlejších venkovských oblastech a současně umožňoval úspěšně nahrazovat kokovou plodinu jinými rostlinami. O program je v Kolumbii velký zájem, ČR registruje poptávku ze strany již několika guvernérů a zájem projevují rovněž další země Latinské Ameriky (Peru, Bolívie, Ekvádor). Výsledky rozvojového projektu jsou oběma stranami hodnoceny kladně. Avšak vzhledem k přednostní orientaci rozvojové pomoci ČR na prioritní země, ČR v projektu dále nepokračuje.

Zajímavosti z oblasti česko-kolumbijských vztahů

 první kontakty mezi českými zeměmi a územím dnešní Kolumbie se uskutečnily již v koloniálním období (jezuitští misionáři)
 Kolumbii později opakovaně navštívil Benedikt Roezl, kterého do země přivedl zájem o orchideje ( v 60. a 70. letech 19.stol. sbíral orchideje, které pak posílal do skleníků v Londýně, Paříži či Berlíně. Jedna z rostlin, které dále sbíral, dokonce nese jeho jméno (cykasovitá ZAMIA ROEZLii, vyskytující se zejména na tichomořském pobřeží Kolumbie)Zamia roezlii - ilustrační foto
 při stavbě pivovaru v Bogotě působili také dva čeští odborníci na výrobu piva – Bedřich Stříbrný a František Haramul. Iniciativa ke stavbě pivovaru vzešla od Rudolfa Kohna, pravděpodobně českého rodáka usazeného v Kolumbii.
 Konzulární styky navázány v roce 1922, od r.1926 působil v Praze kolumbijský konzul, v r. 1935 se obě země dohodly na výměně velvyslanců.mapa Kolumbie

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie