Aktuálně

24. 1. 2017 12:46

Předseda vlády Sobotka nebude kontrasignovat rozhodnutí prezidenta Zemana jmenovat Karla Srpa členem Etické komise

Předseda vlády Bohuslav Sobotka obdržel minulý týden návrh prezidenta republiky Miloše Zemana na kontrasignaci jmenování pana Karla Srpa členem Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Zákon č. 262/2011 Sb. v této věci stanoví, že členem Etické komise může být pouze osoba „spolehlivá“. Přičemž podle uvedeného ustanovení „za spolehlivého nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo svým jednáním v době nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena Komise, zejména o jeho nezávislosti nebo nestrannosti při výkonu funkce člena Komise.“

S ohledem na veřejně dostupné zdroje, podle kterých Karel Srp v době nesvobody dlouhodobě a opakovaně poskytoval informace Státní bezpečnosti, Karel Srp nesplňuje uvedené zákonné předpoklady pro členství v Etické komisi.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se proto rozhodl návrhu na kontrasignaci nevyhovět. Dnes o svém rozhodnutí informoval dopisem prezidenta republiky Miloše Zemana.

Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Etické komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou.

Více informací o Etické komisi: http://www.vlada.cz/cz/ppov/eticka-komise-cr/eticka-komise-ceske-republiky-pro-oceneni-ucastniku-odboje-a-odporu-proti-komunismu-98358/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie