Aktuálně

16. 7. 2018 13:50

Premiér Babiš jednal s generálním tajemníkem OECD Gurríou o hospodářském vývoji České republiky

Andrej Babiš s generálním tajemníkem OECD Ángelem Gurríou v Hrzánském paláci, 16. července 2018.
Andrej Babiš s generálním tajemníkem OECD Ángelem Gurríou v Hrzánském paláci, 16. července 2018.
V pondělí 16. července 2018 se předseda vlády Andrej Babiš setkal s generálním tajemníkem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Ángelem Gurríou. V Hrzánském paláci spolu jednali u příležitosti vydání pravidelného Hospodářského přehledu OECD pro ČR. Generální tajemník OECD přicestoval do Prahy na pozvání českého předsedy vlády.

Jednání se zúčastnil také ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Generální tajemník Gurría přijel do České republiky prezentovat pravidelný Hospodářský přehled OECD pro ČR, který vydává každé dva roky. Součástí prezentace je také hodnocení výsledků, kterých ČR dosáhla v oblasti životního prostředí. Letošní přehled se kromě tradičních ekonomických oblastí a rozvoje země zaměřil na oblast zdravotnictví a pracovně-sociální tématiky.

Jsem potěšen, že hospodářský přehled naší země hodnotí ekonomickou situaci České republiky velice příznivě. Samozřejmě upozorňuje také na rizika pro budoucí hospodářský růst. I když jsme nejúspěšnější v nezaměstnanosti, tak je pro nás největším problémem nedostatek pracovní síly ve všech profesích. Druhý negativní aspekt v naší ekonomice je vývoj na trhu nemovitostí, kde je obrovský nárůst nájmů a s tím je spojena i zadluženost obyvatel,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Dobré hodnocení získala Česká republika také v daňové oblasti, bylo dosaženo pokroku ve výběru DPH a také přijetí zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti bylo pozitivním krokem. OECD ale také upozorňuje na nedostatek zaměstnanců na trhu práce, který je překážkou pro další ekonomický růst. V rámci svých doporučení pak OECD navrhuje například snížit míru odvodů na sociální zabezpečení a nahradit je například nepřímými daněmi či ekologickou daní.

K oblasti zdravotnictví přehled uvádí, že český zdravotní systém dosahuje dobrých výsledků a přibližuje se k průměru OECD. Hlavní výzvou pak zůstává dlouhodobá udržitelnost financování zdravotnictví v kontextu stárnoucí populace.

Dalšími tématy, na která se přehled OECD zaměřil, byla například zaměstnanost žen a slaďování rodinného a pracovního života. Ve zvláštní prezentaci se pak věnoval oblasti životního prostředí. Od roku 2005, kdy byla tato oblast naposledy hodnocena, Česká republika významně pokročila v ochraně životního prostředí a podle hodnocení OECD se státu daří vyvažovat mimořádně rychle rostoucí ekonomický růst a jeho dopady na životní prostředí, které s sebou hospodářská činnost přirozeně nese.      

OECD zpracovává ekonomické přehledy pro jednotlivé členské země v intervalu zhruba dvou let. Jejich cílem je formulace konkrétních doporučení pro hospodářskou politiku dané země.  Úkolem OECD je koordinace politik za účelem dlouhodobého ekonomického rozvoje členských i nečlenských zemí. V současné době má 36 členských zemí.

Česká republika je členem OECD od 21. prosince 1995. Jejími aktuálními prioritami v rámci organizace je zvýšení efektivnosti a transparentnosti činnosti OECD, transparentní vnější vztahy OECD, aktivity v oblasti daňové politiky i horizontální projekt Going Digital.

Během své návštěvy České republiky se generální tajemník Gurría setkal také se zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů, Technologické agentury ČR a guvernérem České národní banky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie