Aktuálně

16. 3. 2018 17:58

Premiér Babiš navštívil adiktologická centra a jednal o efektivitě protidrogové politiky

Předseda vlády Andrej Babiš navštívil centra, která se zaměřují na adiktologické služby, 16. března 2018.
Předseda vlády Andrej Babiš navštívil centra, která se zaměřují na adiktologické služby, 16. března 2018.
Předseda vlády Andrej Babiš navštívil v pátek 16. března 2018 adiktologická centra v Praze a v Mníšku pod Brdy. V doprovodu národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila se zajímal o služby Kontaktního centra, Gambling ambulance i centra pro poskytování substituční léčby. Navštívil také terapeutickou komunitu a doléčovací centrum pro matky s dětmi.

Během dne se premiér Andrej Babiš seznámil se službami pro uživatele návykových látek v Kontaktním centru a v Gambling ambulanci SANANIM, která se zaměřuje na pomoc lidem ohroženým rizikovým hraním a sázením. Prohlédl si služby v Centru substituční léčby na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, které pomáhají lidem závislým především na opiátech přestat s užíváním.

V Cafe Therapy, které poskytuje komplexní resocializační program lidem po léčbě drogové závislosti, jednal premiér o systému péče o závislé, české protidrogové politice i o výsledcích jednotlivých služeb. Centra se často potýkají s nedostatkem kapacit, chybějícími dalšími specializovanými službami i nedostatečným pokrytím služeb platbami od pojišťoven. Jedním z témat byl také chybějící zákon o sociálním podnikání, který by vytvořil pracovní místa pro obtížně zaměstnatelné osoby.

Aby vše fungovalo ještě lépe, je potřeba získat dodatečně 100 milionů korun do projektů včetně 36 milionů korun na mzdy, protože stejně jako v jiných sektorech je problém se získáváním lidí, kteří se léčbou a prevencí zabývají. Udělám maximum pro to, abychom podpořili i tyto aktivity a sítě byly dobudovány, protože si myslím, že je to důležité hlavně pro naše děti a příští generace,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš.

V blízkosti Národního muzea v Praze se premiér seznámil s činností terénních pracovníků v sanitce. Zaměřují se především na snížení zdravotního a sociálního poškození injekčních uživatelů drog a snaží se o jejich motivování k léčbě. Kromě informací poskytují i sterilní zdravotnický materiál, čímž se snaží zabránit šíření chorob jako je HIV, žloutenka typu C a další. Následně navštívil Adiktologické centrum Prahy 12, které provozuje Středisko prevence léčby drogových závislostí Drop In a které poskytuje prevenci závislosti dětí a mladistvých i poradenství pro už vyléčené klienty. Poté se v terapeutické komunitě Magdaléna v Mníšku pod Brdy zúčastnil skupinového sezení. Cestu zakončil v Doléčovacím centru pro matky s dětmi SANANIM, které poskytuje také chráněné bydlení a program podporovaného zaměstnávání.

V roce 2016 šlo ze státního rozpočtu téměř 1,3 miliardy korun na financování protidrogové politiky. Z veřejného zdravotního pojištění pak přišlo zhruba 1,7 miliardy korun (odhad za rok 2015). Další prostředky poskytly kraje a obce, evropské fondy a dary a veřejné sbírky. Výsledkem je nízká míra užívání nelegálních drog v obecné populaci (s výjimkou konopí) a pokles míry užívání všech návykových látek mezi dětmi a mládeží. Slabou stránkou zůstává vysoký odhadovaný objem společenských škod u legálních drog a hazardu a vysoké počty uživatelů legálních drog a konopných látek. V České republice dlouhodobě působí 250 – 270 stacionárních adiktologických služeb.

Hlavní problémovou nelegální drogou v České republice je pervitin. V roce 2016 bylo v ČR odhadnuto celkem 46,8 tisíc problémových uživatelů opioidů a pervitinu. Nejvyšší počet problémových uživatelů je v Praze a Ústeckém kraji. Nejčastěji užívanou drogou zůstává konopí. Počet problémových uživatelů konopí dosáhl v roce 2016 120 tisíc osob.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie