Aktuálně

7. 5. 2019 11:41

Premiér Babiš: Vláda chystá řadu projektů na boj se suchem. V dalších deseti letech na ně půjde 30 miliard korun

Jednání Národní koalice pro boj se suchem ve Strakově akademii, 7. května 2019.
Jednání Národní koalice pro boj se suchem ve Strakově akademii, 7. května 2019.
Na Úřadu vlády dnes jednala Národní koalice pro boj se suchem o aktuálním stavu sucha a připravenosti státu na krizové situace, které mohou nastat už v letošním roce. Klíčovým bodem bylo zajištění zásobování domácností pitnou vodou, pokud začne docházet voda v povrchových i podzemních zdrojích v jednotlivých obcích. Situace na začátku letošního jara je horší než v loňském roce, proto vláda chystá řadu opatření za desítky miliard korun.

Pro vládu je problém sucha prioritou. „Děláme řadu opatření, abychom situaci řešili. Máme řadu konkrétních projektů, hlavně jde o propojování vodních soustav. Jde o prohlubování vrtů a studní. Celkově na to počítáme v příštích 10 letech s 24 miliardami Kč, na obnovu vodovodů počítáme se 6 miliardami Kč. To jsou všechno věci, které jsou zahrnuté v Národním investičním plánu, který stále řešíme a vylepšujeme,“ uvedl po jednání předseda vlády ČR Andrej Babiš.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu je situace na začátku letošního jara horší než v loňském roce, 50 % území je ve stavu půdního sucha, 80 % vrtů a 66 % pramenů je ve stavu silného či mimořádného sucha. S ohledem na meteorologickou předpověď by mohlo v následujících dnech dojít ke zlepšení půdního sucha, ale stavu podzemních i povrchových vod to příliš nepomůže.

Pro letošní rok je podstatná také aktuální naplněnost vodních nádrží, která je díky poměrně dobré zimě dostatečná a dostačující. Vodárenské nádrže mají vodu pro zásobování obyvatel na 20 až 40 měsíců, tzn. že pitné vody máme dostatek a v případě krize jsme schopni poptávku po této strategické komoditě pokrýt,“ dodal ministr zemědělství Miroslav Toman. Správa státních hmotných rezerv má dostatek techniky a je  operativní v uvolňování velkých cisteren – obce mohou mít dodávku vody do čtyřiadvaceti hodin. Stále více obcí ale potřebuje cisterny na delší období.

Například díky projektům Ministerstva životního prostředí se za poslední rok napojilo na nové zdroje pitné vody nebo posílilo vrty v obcích téměř pro 160 tisíc obyvatel. „Dalších více než 200 tisíc lidí můžeme uspokojit ještě letos. Současně už letos v červnu otevřeme pro města a obce další dotační program na propojení vodovodů za půl miliardy korun, financovaný z prostředků našeho Státního fondu životního prostředí, které jsou klíčové pro dlouhodobé zajištění dostatku pitné vody v obcích.  S připraveností na sucho pomáhá obcím i domácnostem také program Dešťovka. Pro obce stále nabízí až 800 milionů korun a pro domácnosti je k dispozici ještě více než 100 milionů korun. Aktuálně tak nabízí Ministerstvo životního prostředí 2 miliardy korun na boj se suchem, na projekty, které lze realizovat okamžitě,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.  

Ministerstvo zemědělství připravilo pilotní projekt pro šetrné hospodaření zemědělců v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov (Želivka), která je největší vodárenskou nádrží ve střední Evropě. Projekt spočívá ve výrazně omezeném používání přípravků na ochranu rostlin, které jde ještě nad rámec stávajících omezení a jeho cílem je zlepšení kvality povrchové vody. MZe na to má připraveno 60 milionů korun ročně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie