Aktuálně

23. 10. 2014 10:49

Premiér Bohuslav Sobotka se zúčastní jednání Evropské rady v Bruselu

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se dnes a zítra zúčastní jednání Evropské rady v Bruselu. Hlavním tématem summitu bude klimaticko-energetický rámec EU do roku 2030. Lídři EU se budou věnovat také hospodářské situaci osmadvacítky a aktuálním zahraničně-politickým tématům.

Šéfové států a vlád budou projednávat konečnou podobu dohody o klimaticko-energetickém rámci do roku 2030. Po více než půlročních intenzivních jednání by dohoda členských států měla stanovit dlouhodobé cíle Unie v oblasti energetiky a ochrany klimatu.

Česká republika podporuje klíčovou část dohody balíčku 2030, a to stanovení závazného cíle ke snížení emisí skleníkových plynů ve výši 40 procent oproti roku 1990. Závazek snížení emisí musí být z pohledu ČR doprovázen kompenzacemi na principu solidarity a sdílení nákladů mezi členskými státy.

O dalších dvou cílech v oblasti energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů je česká vláda připravena vyjednávat, nicméně je přesvědčena o tom, že by tyto cíle měly být pouze na evropské úrovni. U obou cílů bude ČR zároveň požadovat jasné záruky, že nebudou převedeny do cílů národních.

Česká republika bude svůj postup při jednání o balíčku 2030 koordinovat se státy Visegrádské skupiny, Rumunskem a Bulharskem.

Evropská rada se bude zabývat také hospodářskou situací v Evropě, a to konkrétně otázkou podpory investic. Vláda bude usilovat o to, aby se diskuse zaměřila na nejen na maximální využití existujících prostředků na podporu investic, ale také na zjednodušení pravidel u existujících investičních nástrojů.

Závěrečná část summitu bude patřit aktuálním zahraničně politickým tématům, a to konkrétně situaci na Ukrajině, koordinaci společného postupu proti šíření viru Ebola a vývoji v Sýrii a Iráku.

Dvoudenní summit EU bude posledním pod vedením předsedy Evropské rady Hermana van Rompuye, kterého 1. prosince 2014 vystřídá někdejší polský premiér Donald Tusk.

Podrobný program jednání Evropské rady v Bruselu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie