Aktuálně

21. 10. 2009 10:41

Premiér Jan Fischer představil priority své vlády

Předseda vlády ČR v Poslanecké sněmovně
Předseda vlády ČR v Poslanecké sněmovně
Předseda vlády Jan Fischer dnes předstoupil před poslance s vizí pokračování své vlády.

Premiér představil jedenáct bodů, kterými se vláda bude do řádných květnových voleb zabývat.

Fischer v úvodu zdůraznil význam kontinuity. V řízení vlády chce vycházet ze stejných principů, jako v uplynulých pěti měsících. Premiér zdůraznil, že za klíčové považuje dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy a aktivní boj s důsledky ekonomické krize.

„Nesdílím optimistické názory, že ekonomická krize začíná být minulostí“, řekl předseda vlády.

K dalším uvedeným prioritám patří efektivní řešení v oblasti čerpání evropských fondů. Podle premiéra se jedná o oblast, jíž zůstala vláda zatím nejvíce dlužna.

„Budu hledat systémová opatření, jak agendu evropských fondů učinit skutečnou vládní průřezovou prioritou“, přislíbil Jan Fischer.

Dalším tématem, kterým se vláda bude i nadále věnovat je nová energetická koncepce státu. Premiér však zdůraznil, že odpovědná rozhodnutí budou na vládě, která vzejde z řádných voleb. V závěru potvrdil, že vláda bude pokračovat v boji proti extremismu a korupci a i nadále se bude zabývat reformou školství.

„Věřím, že spolu se zkušeností, kterou se mnou jako předsedou vlády máte v uplynulých pěti měsících, vám dávají dostatek informací k tomu, abyste si mohli udělat představu, jakým směrem povedu vládu v budoucnu“, uzavřel Jan Fischer svůj projev.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Premiér představil priority vlády ve Sněmovně

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie