Aktuálně

4. 5. 2010 16:08

Premiér Jan Fischer převzal záštitu nad výstavou děl klasicismu a biedermeieru

Veřejnost si bude moci sbírky prohlédnout od 6. května do 17. října tohoto roku ve Valdštejnské jízdárně.

Výstavu pořádá Lichtenstein Museum ve Vídni společně s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze. Výstava „Klasicismus a biedermeier ze sbírek knížete z Lichtenštejna a státních sbírek České republiky“ se koná u příležitosti obnovení diplomatických kontaktů mezi Českou republikou a lichtenštejnským knížectvím.

Unikátní výstava nabízí více než tři sta cenných uměleckých děl z období klasicismu a biedermeieru, z toho zhruba sto padesát obrazů. Díla s vysoce uměleckou hodnotou pocházejí zejména ze sbírky lichtenštejnského knížete Hanse-Adama II. a je doplněna i z některých českých sbírek a archivů.

Výstava cenných knížecích sbírek byla představena již v Lichtenstein Museum ve Vídni a Puškinově muzeu v Moskvě.

Slavnostní zahájení se koná zítra v odpoledních hodinách. Předseda vlády Jan Fischer jej zahájí svým projevem. Veřejnost si bude moci sbírky prohlédnout od 6. května do 17. října tohoto roku ve Valdštejnské jízdárně.

O finanční zajištění expozice se postarala knížecí banka LGT. Vedle Jana Fischera se zaštiťovatelem stal i lichtenštejnský kníže Hans-Adam II. a předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie