Aktuálně

20. 10. 2009 12:46

Premiér jednal s hejtmany

Předseda vlády Jan Fischer se včera setkal se členy Asociace krajů České republiky.

Premiér jednal s hejtmany o rozpočtu na příští rok, o problémech ve školství nebo o situaci v oblasti čerpání evropských fondů.

Rozpočet a pokrytí sociálních služeb

Předseda vlády ČR a členové Asociace se shodli na skutečnosti, že stávající finanční zabezpečení sociálních služeb je na příští rok nedostatečné. Neřešení této situace by mohlo mít za následek narušení fungující sítě sociálních služeb a zásadní dopad na životní úroveň řady občanů.

„Jedná se o kritické místo, finančně je pokryto pouze 45% z potřebného celkového objemu služeb. Vláda podpoří realokaci zdrojů, aby tato oblast byla posílena“, přislíbil premiér.

Situace ve školství

Dalším bodem jednání byla situace ve školství, a to zejména otázka platů učitelů. Předseda Asociace podle svých slov uvítal návrh ministryně školství, která vidí řešení této situace v čerpání finančních zdrojů z evropských fondů.

„Vzali jsme plán ministryně na vědomí a preferujeme řešení, kdy nebudou měněny tarifní tabulky učitelů", řekl Michal Hašek, předseda Asociace krajů.

Evropské fondy

Dalším tématem schůzky bylo čerpání prostředků z evropských fondů. Vláda tuto oblast považuje za jednu z priorit, jak na úrovni národní, tak regionální. Kraje nabídly vládě cestu, jak rychleji čerpat finance z evropských fondů, která spočívá v alokaci části peněz prostřednictvím regionů. Finance by se tak získávaly pomocí regionálních operačních programů a tím by se dostaly rychleji do potřebných oblastí.

Podle slov Michala Haška to hejtmani považují za „jedno z protikrizových opatření“.

Premiér na závěr uvedl, že v pravidelném měsíčním setkávání se členy Asociace krajů hodlá vláda i nadále pokračovat.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie