Aktuálně

26. 9. 2009 16:34

Premiér: Klíčovým pojmem se stává slovo solidarita

Premiér Jan Fischer se dnes setkal s kardinálem-státním sekretářem Tarcisiem Bertonem.

Premiér po setkání uvedl, že společné jednání se týkalo stavu současného světa, ekonomické krizi a jejím dopadům.

„Shodli jsem se na tom, že nejde o problém čistě ekonomický nebo politický, ale samozřejmě i hodnotový. Klíčovým pojmem se stává slovo solidarita“, uvedl Jan Fischer.

Na společné schůzce hovořili také o majetkovém vyrovnání státu s církví. Premiér řekl, že s ohledem na stávající hospodářskou krizi je katolická církev ochotná toto jednání odložit na dobu příznivější. V současné se nejedná o prioritu katolické církve.

„Vyjádřil jsem přesvědčení, že český stát se k řešení této otázky bude schopen vrátit“, dodal premiér.

Poslední oblastí, o níž jednal premiér s kardinálem-státním sekretářem Bertonem byla bilaterální smlouva mezi Svatým stolcem a Českou republikou. Ačkoliv se oba shodli na tom, že to ve vzájemné komunikaci nepředstavuje problém, je vhodné v této věci pokročit vpřed.

Společné setkání předsedy vlády Jana Fischera a kardinála-státního sekretáře Bertona se uskutečnilo v rámci návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie