Aktuálně

20. 1. 2009 11:03

Premiér M. Topolánek v Senátu promluvil o exportní politice

Předseda vlády dnes v Senátu ČR vystoupil na konferenci "Exportní politika České republiky", kterou uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Mimo premiéra se konference účastní, předseda ČSSD Jiří Paroubek, guvernér ČNB Zdeněk Tůma, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR Milan Hovorka, předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR Jaromíra Drábek, národní koordinátor pro zavedení eura Oldřich Dědek a další osobnosti české hospodářské sféry.

Tématem konference je stav českého průmyslu a odvětví exportu, dopady finanční krize, plán zvedení eura v ČR, její pozice pro vstup do eurozóny a stabilizace bankovního sektoru.

Z vystoupení předsedy vlády

V začátku své prezentace premiér M. Topolánek shrnul fakta ovlivňující exportní politiku, když upozornil na skutečnost, že firmy, které mají úspěch v zahraničí, tak jim je vlastní vysoká míra produktivity práce , rychlejší proces inovací a modernizace výroby, kvalitnější řízení i management (včetně obchodu) a vytvářejí více pracovních příležitostí pro více kvalifikované zaměstnance.

Po zmapování vývoje a zahraničního obchodu v minulém roce a vlivu na něj, předseda vlády konstatoval, že tempo růstu vývozu i dovozu bylo na nejnižší úrovni od vstupu České republiky do EU (v lednu až listopadu 2008 vzrostl meziročně vývoz pouze o 0,3% a dovoz o 0,8%). Premiér M. Topolánek pak upozornil na fakt, že dobré výsledky českých vývozců podpořila aktivní proexportní politika státu, která přispívala k růstu jejich konkurenceschopnosti a zvyšovala naději na úspěch v ostré zahraniční konkurenci. Tento trend podle něj, tj. prosazování obchodně-ekonomických zájmů ČR ve světě je i nadále prioritou současné vlády. „Vláda tuto prioritu musí prosazovat tržně konformními nástroji v souladu s našimi závazky vyplývající z členství v OECD,WTO apod.,“ uvedl Mirek Topolánek.

Pro pozitivně se vyvíjející export hodlá podle předsedy vlády stát učinit několik zásadních kroků. Ty mají českým exportérům pomoci získávat úvěry při průniku na západní trhy:

- navýšení základního kapitálu Česká exportní banka (ČEB) o 1 mld. Kč a pojistné kapacity EGAPu na 150 mld. Kč

- navýšení základního kapitálu ČEB o 1 mld. Kč (s možností dalšího navýšení v případě potřeby) umožní poskytnout státní podporu vývozu v objemu cca 20-25 mld. Kč

navýšení pojistné kapacity společnosti EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) (maximální limit expozice EGAP) ze 120 mld. na 150 mld. Kč

- financování nepřímých vývozců – dodavatelů subdodávek větších exportérů.

V poměrně obsáhlé prezentaci, kterou přikládáme v příloze vysvětlil premiér v jejím konci, proč stát vkládá tolik důraz na ČEB. Jak uvedl premiér Mirek Topolánek tato instituce by měla fungovat v podpoře vývozu v souvislosti s finanční krizí a očekávaným zpomalením hospodářského růstu. Nápomocna by měl být k zavírání objemově rozsáhlých obchodních případů a přispět k možnosti vysoké koncentrace obchodních případů u několika nejvýznamnějších vývozců, obzvláště u investičních celků.

Vláda se podle premiéra M. Topolánka snaží o vytvoření prostoru pro širší spolupráci s komerčními bankami a vytvoření prostoru pro podporu vývozu malých a středních podnikatelů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Zvuková příloha

Část zvukového záznamu premiéra M. Topolánka na konferenci o exportní politice ČR

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie