Aktuálně

26. 11. 2007 17:46

Premiér Mirek Topolánek: Evropské jaderné fórum navrhne politikům EU řešení

Fórum, které probíhá dnes a zítra v Bratislavě, umožňuje projednávat na celoevropské úrovni otázky budoucnosti jaderné energie.

Předseda vlády Mirek Topolánek se zúčastnil prvního dne jednání Evropského jaderného fóra, které se koná v Bratislavě ve dnech 26. a 27. listopadu. Ve svém projevu mimo jiné pozdravil delegáty v historii vůbec prvního evropského setkání jaderných odborníků, které se koná pod záštitou Evropské komise. Připomenul skutečnost, že Fórum se koná v hotelu Borik, který vešel do dějin tím, že zde probíhaly rozhovory o rozdělení federace. Podotknul, že „je rád, že zde můžeme diskutovat nikoliv na československém, ale slovensko – českém fóru.“

Pro českého premiéra Mirka Topolánka představuje, podle jeho slov, Fórum možnost, kde lze projednávat na úrovni celoevropského prostoru otázky budoucnosti jaderné energie. Fórum, jak uvedl, by mělo poskytnout komplexní, ucelený a fundovaný návod, jak pokračovat dále s jadernou energií. „Mělo by zodpovědět na otázky, zda je receptem na snižování emisí CO2, jaký má vliv na životní prostředí, jaké jsou zdroje jaderné energie, problematiku jaderných havárií a jejich hrozby, jak nakládat s jaderným odpadem,“ řekl předseda vlády Mirek Toplánek. Na závěr podtrhnul význam Evropského jaderného fóra, jehož výsledky by měly být doporučením politikům EU.

Smyslem Fóra má být obnovení diskuse o jaderné energetice v Evropě. Odborníci v rámci Fóra diskutují o tom, jak může jaderná energie přispět k naplňování Evropského energetického akčního plánu, tj. bezpečnosti dodávek a dosažení cílů ve snižování emisí skleníkových plynů. V jaderném fóru zasedají zástupci evropských institucí (Komise, Parlamentu), členských států, průmyslových sdružení, neziskových organizací a akademických institucí.

Evropské jaderné fórum se má konat vždy dvakrát ročně a příští setkání jaderných expertů bude v květnu 2008 v Praze. Se záměrem vytvořit jaderné fórum EU přišla letos do Bruselu nezávisle na sobě Česká republika i Slovensko. Na březnovém bruselském summitu bylo pak dohodnuto, že Fórum se bude konat střídavě v Česku a na Slovensku.

Fotogalerie: Evropské jaderné fórum v Bratislavě 26.11.2007

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie