Aktuálně

7. 12. 2007 12:20

Premiér Mirek Topolánek otevřel nové křídlo Dětské fakultní nemocnice v Motole

V pátek 7. 12. byl ve 14:00 zahájen provoz zrekonstruovaného křídla C dětské části FN Motol. Slavnostního otevření křídla C se zúčastnil také premiér Mirek Topolánek. Po úvodním projevu ředitele FN Motol Miloslava Ludvíka se slova ujal předseda vlády Mirek Topolánek. Přestřižením pásky symbolicky zahájil provoz křídla C, jehož rekonstrukce byla zahájena v červnu 2006.

Premiér Topolánek v úvodu své řeči zdůraznil okrajovost otázky, za jaké vlády byla rekonstrukce zahájena. "Pacienty to nezajímá a právem chtějí mít péči zajištěnou bez ohledu na politiku," uvedl premiér. Zdravotnictví přitom označil za jeden z nejkritičtějších resortů. Důvodem je podle premiéra Topolánka skutečnost, že zdravotnictví trpí neustálými změnami koncepcí, výměnou vlád i ministrů. Za východisko z neutěšeného stavu přitom premiér považuje jasné vymezení objemu, kvality a standardů péče garantované státem z veřejného pojištění, které umožní dlouhodobou stabilizaci systému. "Jasné vymezení garantované péče dá občanům jistotu, co za své peníze z pojištění dostanou," uvedl premiér Topolánek.

Vymezení garantované péče je podle premiéra Topolánka rovněž cestou k umožnění snazšího vstupu soukromých investic do zdravotnictví, bez kterých by byl další pokrok medicíny nemožný. V této souvislosti předseda vlády zmínil otázku etických problémů, spojených s rozdílem mezi stále rostoucí kvalitou poskytované péče a finančními možnostmi pacientů. Minimalizaci tohoto etického problému, který by mohl zdravotníky stavět do tíživých situací volby mezi životem a smrtí pacienta, označil premiér jako stěžejní úkol vlád bez ohledu na politickou příslušnost. Tuto minimalizaci může podle premiéra nabídnout právě "kontinuita státu v zajišťování péče bez ohledu na barvu vlády."

,,Rekonstrukce pavilonu ukazuje, že jsme schopni zajistit pro léčení dětí odpovídající podmínky," uvedl premiér. V závěru své řeči poukázal na skutečnost, že pomoc vlády v eliminaci situací, kdy jsou zdravontíci stavěni před etický problém a volbu mezi životem a smrtí, považuje za svoji povinnost.

Celý projev premiéra Mirka Topolánka je k nahlédnutí zde.

Slavnostního otevření zrekonstruovaného křídla dětské části FN Motol se zúčastnili mimo jiné zástupci Zdravotního a rozpočtového výboru PS parlamentu ČR, Ministarstva zdravotnictví ČR, Odborových svazů, Sdružení Motol a vedení FN Motol.

Bližší informace o průběhu a výsledcích rekonstrukce naleznete na stránkách FN Motol zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie