Aktuálně

19. 11. 2007 14:03

Premiér Mirek Topolánek zahájil konferenci věnovanou českému soudnictví

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek převzal záštitu nad konferencí s názvem Reforma justice, která se koná dnes v Paláci Žofín.

Na tiskové konferenci spolu s ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem představil vládní priority pro reformu české justice.

Podle premiérových slov jsou třemi pilíři reformy rychlost, komfort a transparence soudního jednání. Ministr spravedlnosti označil za hlavní cíl reformy dokončení elektronizace justice, která má usnadnit přístup občanů k soudům a zároveň vzájemnou komunikaci mezi soudy a příslušnými úřady. "Vrcholem elektronizace justice bude elektronický spis, který by měl fungovat od druhé poloviny příštího roku. Nejrozsáhlejší reformou je novela občanského zákoníku, která se však bude připravovat ještě rok," uvedl Jiří Pospíšil.

Cílem konference Reforma justice je vymezit problémové okruhy českého soudnictví a prezentovat návrh reformy justice pro období let 2008 až 2010, který zpracovalo Ministerstvo spravedlnosti ČR. Na základě podnětů účastníků a závěrů konference bude návrh obohacen o prvky, jež vyplývají z činnosti ostatních právnických profesí a analýz představitelů právní teorie. Organizátoři konference vycházejí ze snahy o konstruktivní diskusi, jejímž výsledkem by byl věcný posun směrem k řádně fungujícímu justičnímu systému a stabilizovanému právnímu prostředí v České republice

Koncepce reformy českého soudnictví je k nahlédnutí zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie