Aktuálně

16. 5. 2017 14:36

Premiér na sněmu Hospodářské komory: Potenciál růstu ekonomiky je v digitalizaci, stát ji bude muset zohledňovat i v politice investičních pobídek

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se zúčastnil XXIX. Sněmu Hospodářské komory, 16. května 2017.
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se zúčastnil XXIX. Sněmu Hospodářské komory, 16. května 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka vystoupil v úterý 16. května 2017 na XXIX. sněmu Hospodářské komory ČR v Praze. Zahájení sněmu se zúčastnili také vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministr životního prostředí Richard Brabec a předseda Senátu Milan Štěch. Hospodářská komora je největším zástupcem podnikatelů v České republice a také významným sociálním partnerem vlády.

Projev předsedy vlády na XXIX. sněmu Hospodářské komory ČR

Pane prezidente Dlouhý, vážení ústavní činitelé, dámy a pánové,

děkuji za pozvání na váš dnešní sněm a děkuji také za pozvání na všechny předcházející sněmy Hospodářské komory, kterých jsem měl možnost se účastnit jako předseda vlády. Snažil jsem se sněmy nevynechávat a vždycky jsem pečlivě poslouchal debatu, která se tady odehrávala, alespoň v té části, kde jsem mohl být přítomen. Chci poděkovat Hospodářské komoře za spolupráci i v uplynulých letech, protože si myslím, že komunikace byla věcná, byla soustředěna na to, abychom efektivně využili čas, který máme k dispozici, a abychom využili mandát této vlády k tomu, abychom řadu věcí zlepšili.

Jsem samozřejmě rád za čísla i prognózy, které se objevují v těchto dnech. Česká republika skutečně patří k zemím, které mají stabilní růst ekonomiky. Nejsme úplní tygři Evropy, ale máme solidní stabilní růst ekonomiky, máme dnes nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii a máme zlepšující se stav veřejných rozpočtů. To jsou řekněme základní parametry, od kterých se můžeme odrazit. Samo o sobě to ještě nezajišťuje dobrou budoucnost nebo zlepšující se budoucnost, ale jsou to dobré výchozí parametry, na kterých podle mého názoru můžeme stavět.

Volby do Poslanecké sněmovny jsou stanoveny, odehrají se 20. – 21. října, a já bych se rád ve svém vystoupení soustředil na věci, které podle mého názoru ještě vláda a vládní většina musí dotáhnout do konce. Myslím si, že si nemůžeme dovolit luxus. Když se podíváme na svět kolem nás, tak ten na nás pět měsíců čekat nebude. Nemůže si dovolit luxus, že pět měsíců jen povedeme volební kampaň a předvolební debatu. Byl bych velice rád, aby vláda dotáhla do konce věci, které máme na starosti, které máme za úkol, abychom je sledovali, abychom se jim minimálně intenzivně věnovali a potom ten mandát samozřejmě rozhodnou voliči ve volbách. Potom ten mandát odevzdali příští vládě a odevzdali zemi v co nejlepší kondici. Rád bych proto zmínil některá konkrétní témata, která vidím teď jako velmi důležitá.

První téma, které bych chtěl zmínit, jsou evropské fondy. Jak jsme včera byli informováni na jednání vlády, byly vypsány výzvy na evropské fondy v jednotlivých operačních programech, které pokrývají zhruba 85 % alokace, kterou jako Česká republika na tohle období máme k dispozici. To znamená, že proces výzev se rozjel. Počítáme s tím, že letos by se mělo v žádostech o platby, to znamená na konci z hlediska žádosti, co už budeme chtít reálně proplatit z evropského rozpočtu, objevit zhruba 55 miliard korun. Loni to byly tři nebo čtyři miliardy a dochází k první výrazné akceleraci v tomhle období. Ale já s tím spokojen nejsem a myslím si, že se musíme soustředit každý měsíc na to, abychom velmi pečlivě vyhodnocovali situaci ve všech operačních programech a průběžně přijímali taková opatření, abychom o žádné evropské finanční prostředky nepřišli. Cílem je, aby už v příštím roce, v roce 2018, se reálně čerpání evropských peněz projevilo v ekonomickém růstu. Čili první priorita do voleb, těch příštích pět měsíců, čerpání evropských prostředků, odstraňovat všechny bariéry, hlavně se postarat o to, aby byl dostatek kvalifikovaných lidí. Jak už tady dnes byla řeč o situaci na trhu práce, i stát s tím poměrně obtížně zápasí a najít kvalifikované lidi na administraci evropských fondů je pro řadu operačních programů problém. V té konkurenci, která dnes v mzdové oblasti existuje.

 

Druhé velké téma, dopravní stavby. Pan prezident Dlouhý tady o tom hovořil, my jsme udělali řadu legislativních změn, které podle mého názoru nejsou dostatečné. Budeme muset jít ještě dál. Potřebujeme zcela nový stavební zákon, to bude úkol příštího volebního období. Dělali jsme teď novely. Jsem rád, že alespoň ty novely, které jsme rychle protlačili parlamentem, nám umožnily připravit klíčové dopravní stavby tak, aby se mohly zahajovat na přelomu letošního a příštího roku. Možná už pásky nebudou stříhat současní ministři nebo nebudou poklepávat základní kameny, ale to je jedno. Klíčové je, aby stavby byly reálně připraveny, to znamená, aby byla vydána zrychlená EIA. V tuto chvíli se vydávají stavební povolení, probíhají soutěže a v řadě míst už probíhají archeologické výzkumy. Dálnice D35, D11, D6, D3, D55, D49 – to je ta skupina těch velkých klíčových dálnic, na které jsme ještě, když nastupovala naše vláda, neměli aktuální EIU, často neměli vykoupené pozemky, neměli stavební povolení. Na přelomu letošního a příštího roku se tyto stavby budou reálně zahajovat. Každý měsíc předkládá ministr dopravy zprávu, ať už vládě nebo tripartitě, a probíráme přípravu těchto klíčových staveb. Takže druhá priorita je dotáhnout velké stavby, na které jsme vybojovali EIU a kde se podařilo věci vykoupit, k zahájení výstavby.

Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, je otázka koncepční. Jsme země, která leží ve středu Evropy, máme z hlediska toho logistickou výhodu, ale nebyli jsme ji schopni využít z hlediska rychlosti výstavby dopravní infrastruktury a úplně jsme zaspali v minulosti, pokud jde o přípravu vysokorychlostních tratí. Naše vláda bude první, která bude schopna schválit koncepční dokument, který ovlivní a určí výstavbu vysokorychlostních tratí v příštích letech. Je to projekt na dlouhou trať, ale myslím si, že je potřeba, abychom jako země v tom měli jasno, aby bylo zřetelné, jaké rezervy v území má cenu, abychom blokovali, aby se na to mohly připravit regiony a aby se na to mohly připravit firmy. Musíme se zapojit do evropské sítě vysokorychlostních tratí a nechceme ztrácet čas. Ještě do voleb chci, abychom schválili koncepční dokument, který se touto otázkou bude zabývat. Samozřejmě že jednáme s Němci o propojení na Drážďany a samozřejmě že jednáme o trati Praha – Brno, která z hlediska ekonomiky má pro nás největší smysl.

Čtvrtá poznámka se týká digitalizace. Už o tom tady mluvil předseda Senátu. To je výzva, kterou musíme zvládnout. Nemá cenu, abychom se strašili, je ale potřeba, abychom se připravili. A samozřejmě že dnes se bavíme o spolupráci vědy a výzkumu s firmami. Bavíme se o tom, jak využít peníze z aplikovaného výzkumu, na podporu aplikovaného výzkumu do oblasti digitalizace. Jsem také rád, že se už pracuje i na digitalizaci v oblasti vzdělávání, v oblasti trhu práce, protože musíme také včas připravit kvalifikovanou pracovní sílu. Takže nejenom reálné projekty transfertechnologií, nové technologie, které souvisí s digitalizací, a tady skutečně ta spolupráce s Německem je velmi zajímavá, ale také investice do vzdělávání ve školách tak, abychom měli pracovníky připravené na to, jak trh, digitální trh bude vypadat. Včetně toho, že si myslím, že je potřeba, aby vláda komunikovala s průmyslem, se strojírenstvím, s automobilovým průmyslem, abychom jednak odstraňovali bariéry, ale jednak využívali šance a výzvy, které pro nás existují. Jestli zvládneme digitalizaci, tak to samozřejmě ovlivní naši prosperitu na dlouhá léta dopředu.

Další poznámka se týká elektronizace státní správy. To souvisí i s digitalizací. Byl bych rád, kdyby ještě naše vláda dotáhla a připravila projekty, které se reálně mohou projevit. Mám na mysli elektronické neschopenky, které mohou snížit administrativní zátěž. Když se podaří prosadit zákon, tak by projekt mohl začít fungovat v příštích letech. Mám na mysli elektronické občanky, které už byly v parlamentu schváleny. Mám na mysli fakt, že se znovu neodsunou elektronické recepty, které mají začít platit pro všechny příští rok. To znamená tlak na to, abychom neodsouvali projekty v oblasti elektronizace. Velmi často to může pomoci také snížení administrativních nákladů.

Asi už nezměníme do voleb zákon o investičních pobídkách, ale můžeme ten čas využít na debatu. K té debatě bych chtěl pozvat i Hospodářskou komoru. Nutně potřebujeme změnit systém investičních pobídek. Ministerstvo průmyslu zahájilo koncepční debatu a já bych byl rád, abychom v ní v příštích měsících intenzivně pokračovali a připravili společně nový koncept, který bude založen na podpoře výroby s vysokou mírou přidané hodnoty, který bude založen na podpoře nových technologií a který bude více orientován na střední a malé domácí podniky. Myslím si, že právě do této oblasti bychom měli nasměřovat více investičních pobídek. Pokud využijeme rok 2017 pro to, abychom vytvořili novou koncepci, tak ji můžeme v příštím roce legislativně schválit a Česká republika může mít velmi brzy inovovaný systém investičních pobídek, který bude vycházet z toho, co v éře digitalizace u nás potřebujeme. Je nepochybné, že otázka nízké mzdové úrovně je reálný problém naší ekonomiky a my se potřebujeme orientovat na výrobu, která přinese vyšší přidanou hodnotu a vyšší zisky, které budou realizovány tady, v České republice. To znamená v rámci našich finálních nebo dodavatelských řetězců.

Další poznámka se týká energetiky. Naše vláda zde strávila hodně času a přijali jsme některá důležitá rozhodnutí včetně Aktualizace státní energetické koncepce a také včetně toho, že jsme zahájili kroky k přípravě výstavby nového bloku v Dukovanech. Je naprosto evidentní, že jestliže v příštích letech budou utlumovány kapacity založené na spalování uhlí, tak potřebujeme nové jaderné bloky. V příštích pěti měsících bych se rád soustředil na to, abychom neztráceli čas a aby příprava výstavby bloku v Dukovanech postupovala maximálně rychle.

Vzdělávací systém – to je téma, kde probíhala velmi intenzivní diskuze. Máme za sebou legislativní změny, kdy jsme prosadili reformu financování regionálního školství. Podle mého názoru to pomůže kvalitě a pomůže to financování oborů a oblastí, které mají praktický význam. Teď jde jen o to, abychom v rámci přípravy rozpočtu zajistili na reformu financování regionálního školství dostatek finančních prostředků. Končí schvalování kariérního řádu a opět bude větší šance lépe odměnit kvalifikované a dobré učitele. I na to musíme najít finanční prostředky v rámci rozpočtu na příští rok. Myslím si, že ve vzdělávací oblasti teď v nejbližších letech nebudou potřeba razantní legislativní změny. Ty jsme udělali teď. Ale bude potřeba dotáhnout do konce financování všech těchto změn a reforem. Prakticky se to dotkne regionálního školství, středních škol, učilišť a dalších a tam je spolupráce se zaměstnavateli klíčová.

Poslední poznámka se týká Evropy a toho, co se dnes děje. Myslím, že jsou zde dvě věci, kterým musíme věnovat velmi intenzivní pozornost. Tou první je protekcionismus. Je zde snaha v rámci vnitřního trhu uvnitř Evropské unie zavádět nejrůznější netarifní překážky, které ve skutečnosti brání konkurenci. Absolvujeme velmi složitou debatu s našimi partnery v Evropě o směrnici o vysílání. Setkáváme se s tím, že jsou tady přijímány v jednotlivých členských státech zákony, které na naše podnikatele kladou nové administrativní povinnosti, které podle našeho názoru narušují fungování společného trhu. Z tohoto hlediska je špatnou zprávou odchod Velké Británie, protože Britové byli vždycky našimi spojenci v rámci Evropské unie, když jsme debatovali o dobře fungujícím vnitřním trhu. Teď bude mít Británie v příštích letech jiné starosti. A já si myslím, že by to měla být V4, to znamená my, Poláci, Maďaři a Slováci, kteří bychom v oblasti ochrany dobrého fungování vnitřního trhu a boje proti protekcionismu uvnitř vnitřního trhu měli převzít věci a zásady, které prosazovali Britové. Tady si myslím, že by mohla být jedna z nových rolí, kterou by mohla na sebe V4 vzít.

Druhá poznámka, která se týká Evropy, je, že se teď věci neuvěřitelně zrychlí. Bude po volbách, francouzských i německých, a je evidentní, že se zrychlí integrace eurozóny. To, kolem čeho se jen našlapovalo, to znamená vícerychlostní Evropa, která je dnes faktem pokud jde o Schengen nebo pokud jde o eurozónu, tak bude snaha v té vícerychlostní Evropě pokračovat, prohlubovat a rozdělovat. Nebude snaha čekat na některé členské státy v některých oblastech. Je evidentní, že se Německo a Francie budou snažit, aby pokračovala integrace eurozóny. A tím vymezením bude skutečně společná evropská měna. Je zřejmé, že stabilita, prosperita a bezpečnost České republiky je silně spojena s tím, že jsme členy funkční Evropské unie. A myslím si, že teď na podzim, před volbami a určitě i po nich, musíme vést intenzivní veřejnou debatu o tom, jak budeme postupovat, abychom se neocitli na periferii Evropské unie, abychom se udrželi v jádru Evropské unie. Dříve nebo později si musíme odpovědět na otázku ne jestli, ale kdy budeme schopni jako Česká republika přijmout společnou evropskou měnu. Jsem přesvědčen, že procesy v Evropě se skutečně výrazně zrychlí po letošním roce a budeme se s tím muset vyrovnat. Nepůjde jen o evropské fondy, ale i o celou řadu dalších parametrů, a dá se očekávat, že nová německá a nová francouzská vláda začnou více tlačit v evropské debatě na pilu a my tady potřebujeme nejenom aktivní vládu českou, která bude hájit naše zájmy, ale potřebujeme podle mého názoru také silný konsenzus napříč naší politickou scénou, napříč českou společností, jakou pozici do budoucna v Evropě chceme zaujímat. Jestli nám nevadí, že se ocitneme na periferii, anebo jestli chceme být v jádru Evropy společně se zeměmi, se kterými koneckonců realizujeme velkou část našeho obchodu a našeho byznysu.

Dámy a pánové, chci poděkovat Hospodářské komoře za dosavadní spolupráci. Jsem připraven jako předseda vlády i v příštích měsících naslouchat tomu, co Hospodářská komora říká. Doufám, že samozřejmě i změna na pozici ministra financí bude zvládnutá v rámci pravidel, Ústavy a v rámci fungování demokratického systému v naší zemi a myslím, že naše demokracie je do té míry stabilní, že je schopna zvládnout výměnu jednoho člena vlády, byť se jedná o ministra financí a předsedu koaliční strany, a že vláda dokončí řádně a ve prospěch občanů svůj mandát. Děkuji.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie