Aktuálně

17. 2. 2009 16:23

Premiér: Politická dimenze krize může být vážnějším problémem

Předseda rady EU a premiér Mirek Topolánek vystoupil dnes na pravidelném společném zasedání národních parlamentů.

Hned v úvodu upozornil, co bude meritem jeho řeči, a to hledání řešení dopadů světové finanční krize. V souvislosti s tím vyslovil myšlenku, že „řešení musí hledat nejen národní vlády, ale i Evropská unie jako celek“. Právě to podle něj je důvod, proč jako předseda Evropské rady považoval za nutné svolat mimořádné zasedání hlav států a předsedů vlád: „Hospodářská krize a její dopady jsou natolik naléhavé, že spolu musíme alespoň neformálně mluvit častěji a nelze se spokojit pouze s pravidelným harmonogramem Evropských rad.“

Pro závažnost krize považuje premiér M. Topolánek za nutné podpořit hledání odborného řešení nejvyšší politickou autoritou. Následně to zdůvodnil: „Politická dimenze krize by se totiž mohla ukázat ještě vážnějším problémem, než dimenze ekonomická.“

Upozornil také na dva aspekty krize aspekty krize - ekonomický a aspekt sociální, a proto bylo podle něj nutné svolat také dvě mimořádná neformální setkání pro ekonomickou problematiku a pro zaměstnanost.

Dále se premiér M. Topolánek věnoval blížícímu se ekonomickému summitu a podtrhl problém, který by měl být řešen a to je protekcionismus. „Ten by nás poškodil hned dvakrát. Za prvé by narušil náš nejmocnější nástroj boje s krizí - volný trh,“ uvedl premiér a navázal na myšlenku českého předsednictví – Evropa bez bariér: „Krize je také jasnou výzvou, abychom odstranili zbývající bariéry, které brání rozvoji obchodu.“

V příloze uvádíme celý projev.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie