Aktuálně

20. 11. 2015 16:14

Premiér Sobotka: Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti se daří plnit

Předseda vlády Bohuslav Sobotka předložil v pátek 20. listopadu 2015 na jednání kabinetu Zprávu o implementaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za třetí čtvrtletí roku 2015. Vládě se v poslední době podařilo prosadit především koncepci sociálního bydlení či zákon o zadávání veřejných zakázek, který je jednou z jejích priorit.

Co se podařilo

Zákon o zadávání veřejných zakázek zajistí přehlednější a lehčí zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé díky němu budou moci například vyloučit dodavatele, který se jim už dříve neosvědčil, či urychlit zakázku na sociální služby. Koncepcí sociálního bydlení vláda reagovala na nedostatek finančně dostupného bydlení pro některé skupiny osob a rostoucí počet lidí bez domova. Návrh zákona by měl být hotov do června příštího roku.

Mezi další splněné závazky, které podpoří ekonomický růst a zaměstnanost v České republice, patří například změny v insolvenčním řízení či rozhodnutí o územně ekologických limitech a Surovinová politika. V srpnu vstoupila v platnost novela vyhlášky, díky které se nastavila pravidla pro práci insolvenčních správců. Cílem pak je dosažení stavu, kdy bude insolvenční správce ustanovený pro konkrétní insolvenční řízení. Kromě toho Ministerstvo spravedlnosti vypracovalo novelu insolvenčního zákona, kterou nyní projednává Legislativní rada vlády.

V říjnu vláda odsouhlasila prolomení limitů na lomu v Bílině. Samotná Surovinová politika bude v tomto duchu dopracována a předložena do procesu SEA. Dále bude důležité dohlédnout na naplňování a vyhodnocování koncepčních dokumentů včetně Aktualizace Státní energetické koncepce a Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky. 

Na čem se dále pracuje

Jednoznačně největším úkolem, který vládě z hlediska plnění Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR zůstává, je novela stavebního zákona. Dokument procházel komplikovaným připomínkovým řízením a nyní by měl být předložen Legislativní radě vlády. Cílem novely je především zkrátit a zjednodušit procesy územního, stavebního řízení a EIA.

Pozornost bude věnována také investicím do strategických liniových staveb a páteřních dopravních komunikací, na které je v Operačním programu Doprava 2 vyčleněno zhruba 125 miliard korun. Vláda se chce více zaměřit také na řádné čerpání prostředků z programového období 2014 až 2020. Cílem kabinetu je mimo jiné i urychlit projednávání klíčové legislativy v Poslanecké sněmovně a Senátu.

Výzvy do budoucna

Koaliční kabinet už nyní připravuje aktualizaci Akčního plánu pro roky 2016 a 2017. Návrhy už diskutuje se sociálními partnery. Hlavními oblastmi jsou digitální ekonomika a inovace, zde vláda už na konci srpna schválila Akční plán pro rozvoj digitálního trhu, strategie boje proti suchu či podpora exportu.

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR je koncepční dokument, jehož cílem je reagovat na aktuální hospodářské potřeby země a shrnout legislativní i nelegislativní opatření na podporu hospodářského růstu. Materiál vychází z koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády a byl projednán se sociálními a hospodářskými partnery. Vláda jej schválila na svém zasedání 1. prosince 2014.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie