Aktuálně

4. 2. 2016 14:03

Premiér Sobotka: ČR letos poskytne na pomoc syrským uprchlíkům 170 milionů korun

Premiér Bohuslav Sobotka vystoupil na Mezinárodní dárcovské konferenci na podporu Sýrie a regionu, 4. února 2016.
Premiér Bohuslav Sobotka vystoupil na Mezinárodní dárcovské konferenci na podporu Sýrie a regionu, 4. února 2016.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 4. února 2016 zúčastnil na pozvání premiéra Velké Británie Davida Camerona Mezinárodní dárcovské konference na podporu Sýrie a regionu v Londýně. Cílem konference je získat finanční prostředky na humanitární pomoc syrským uprchlíkům, která bude poskytnuta v průběhu roku 2016 jednotlivými státy mezinárodního společenství bilaterálně i prostřednictvím mezinárodních organizací.

„Česká republika je v pomoci Syřanům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů občanskou válkou a násilnostmi teroristické organizace ISIL, velice aktivní. Na londýnskou konferenci jsem přijel s příslibem pomoci ve výši 170 milionů korun pro letošní rok. Úsilí o zlepšování podmínek uprchlíků v Sýrii a regionu je projevem solidarity s lidmi v nouzi, ale také praktickým krokem, jehož cílem je zmírňovat uprchlickou vlnu do Evropy,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

V souvislosti s konfliktem v Sýrii poskytuje Česká republika pomoc jak uvnitř země, tak v sousedních státech, kde nalezly útočiště miliony Syřanů. V uplynulých letech ČR např. poskytla prostředky na elektrifikaci uprchlického tábora v jordánském Zátarí, podporu škol přijímajících syrské uprchlíky v Libanonu či potravinovou pomoc v zemích regionu prostřednictvím Světového potravinového programu.

„Zvláštní pozornost věnujeme zdravotní péči a vzdělávání. Mladí Syřané v důsledku občanské války ztratili několik let svého života a možnost vzdělávat se. Přitom právě na nich bude záležet budoucnost Sýrie a úspěch rekonstrukce země. Česká republika proto zahájila program Nové elity pro Sýrii, díky němuž mohou v naší zemi vystudovat vysokou školu mladí syrští uprchlíci z Jordánska, kteří z důvodu válečného konfliktu nemohli dokončit studia ve své vlasti. Program chceme rozšířit i na další země,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka ve svém projevu.

Vláda České republiky také vytvořila speciální program na podporu států, které nesou v této souvislosti s přílivem uprchlíků mimořádnou míru zátěže. Z programu byly např. uvolněny prostředky na rozvoj uprchlické infrastruktury v Jordánsku a Turecku.

„Aktivně se podílíme i na pomoci poskytované celou Evropskou unií. Česká republika přispěla v letech 2015 a 2016 5 milionů eur do Svěřeneckého fondu EU pro Sýrii (MADAD) a stala se tak jedním z jeho největších přispěvatelů,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Konference v Londýně byla v pořadí již čtvrtou dárcovskou konferencí pro Sýrii, předchozí tři se uskutečnily v letech 2013–2015 v Kuvajtu. Hostiteli konference jsou předseda vlády Velké Británie a generální tajemník Organizace spojených národů spolu s emírem Kuvajtu, spolkovou kancléřkou Německa a předsedkyní vlády Norska.

Příslib pomoci v roce 2016

Druh pomoci Částka (Kč) Zahrnuje
Dovnitř Sýrie 16.000.000 Dotační projekty humanitární pomoci (v rámci probíhající humanitární výzvy z rozpočtu MZV)
Malé lokální projekty (z rozpočtu MZV)
ICRC – zvažuje se (z rozp. MZV)
Regionální pomoc 86.000.000  
z toho: Jordánsko 70.000.000 Humanitární pomoc z rozpočtu MZV
Program MEDEVAC (v gesci
a z rozpočtu MV)
Program na pomoc zemím postiženým migrační krizí (v gesci a z rozpočtu MV)
Malé lokální projekty (z rozpočtu MZV)
Program „Nové elity pro Sýrii“
(z rozpočtu MZV a MŠMT)
z toho: Libanon 6.000.000 Humanitární pomoc (z rozpočtu MZV)
Malé lokální projekty (z rozpočtu MZV)
Eventuálně program „Nové elity pro Sýrii“ (z rozpočtu MZV a MŠMT)
z toho: Turecko 10.000.000 Program na pomoc zemím postiženým migrační krizí (v gesci a z rozpočtu MV)
Neurčená pomoc 68.000.000 Příspěvek do Svěřeneckého fondu pro Sýrii MADAD (schváleno usn. vlády dne 2.11.2015, hrazeno prostřednictvím rozpočtu MZV)
CELKEM 170.000.000  

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie