Aktuálně

21. 1. 2016 19:20

Premiér Sobotka připomněl na setkání s velvyslanci klíčový význam zahraniční politiky

Premiér Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 21. ledna 2016 sešel s velvyslanci zahraničních zemí v ČR.
Premiér Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 21. ledna 2016 sešel s velvyslanci zahraničních zemí v ČR.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se ve čtvrtek 21. ledna 2016 sešel v pražském Lichtenštejnském paláci s velvyslanci zahraničních zemí v ČR. Navázal tak na první společné setkání, které se uskutečnilo v roce 2014.

Podvečerního setkání se zúčastnili také místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí Andrej Babiš, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministr obrany Martin Stropnický, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ministr kultury Daniel Herman, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky

 Vaše Excelence, pane nuncie, vážené paní velvyslankyně a páni velvyslanci,

rád se s Vámi setkávám na počátku nového roku. Těší mne, že je mezi námi také několik nerezidentních velvyslanců, kteří vážili cestu do Prahy z Berlína a Bratislavy. Chtěl bych Vám všem, celému diplomatickému sboru, při této příležitosti popřát mnoho úspěchů v rámci Vašeho diplomatického působení i hodně štěstí ve Vašem osobním životě.

Loňský rok byl mimořádný v tom, že jsme den po dni stále intenzivněji vnímali klíčový význam zahraniční politiky, a to na úrovni evropské i celosvětové. Můj kabinet se od počátku jednoznačně definoval jako proevropský. Pevné ukotvení ČR v evropských strukturách je nejen přirozené s ohledem na kulturní a hodnotovou provázanost ČR s ostatními evropskými zeměmi, ale spolu s pevnou transatlantickou vazbou je z mého pohledu také zcela nepostradatelné jako hlavní záruka bezpečnosti a prosperity ČR. Velkou pozornost jako předsednická země Visegrádské skupiny věnujeme také prohlubování regionální středoevropské spolupráce, kterou považuji za jeden z pilířů české zahraniční politiky.

Zároveň se nám podařilo dosáhnout kvalitativně nové úrovně spolupráce např. s některými partnery v Asii či Africe. ČR aktivně reaguje na proměny mezinárodního prostředí, které posiluje svůj multipolární charakter. V tomto duchu vláda v loňském roce aktualizovala Koncepci zahraniční politiky ČR. Jsme země otevřená světu, a to jak ekonomicky, tak myšlenkově. Máme zájem prohlubovat hospodářskou i kulturní výměnu s partnery na všech kontinentech a spolupracovat s nimi na řešení globálních problémů a rozvoji mezinárodního práva a institucí.

V roce 2015 jsme byli svědky několika zcela zásadních mezinárodních událostí. Historickými momenty pro budoucnost naší planety bylo přijetí pařížské dohody o klimatu a stanovení nových Cílů udržitelného rozvoje na summitu OSN v New Yorku. Bohužel zůstane rok 2015 v naší paměti spojený také s hrozbou mezinárodního terorismu. K brutálním teroristickým útokům došlo na řadě míst napříč kontinenty a strašlivým způsobem zasáhly také Evropu. Tyto události nepochybně změnily způsob, jakým budeme v příštích desetiletích nahlížet na naši bezpečnost.

Rok 2015 bude v budoucnosti připomínán také v souvislosti s fenoménem masové migrace. Skutečnost, že jsou v současné době v pohybu stovky tisíc lidí prchající před válkou a násilím, je bohužel smutným dokladem dnešní reality.

ČR je připravena se i nadále zapojovat do posilování mezinárodního míru a bezpečnosti. Zvyšujeme svoji přítomnost v mírových operacích OSN a naše armáda působí v řadě dalších mezinárodních stabilizačních misí. Aktivně se v rámci svých možností zapojujeme do řešení migrační krize. Vláda poskytla v průběhu r. 2015 1,1 mld. Kč na rozvojovou a humanitární pomoc a další programy na pomoc uprchlíkům a státům nesoucím největší zátěž v souvislosti s uprchlickou vlnou. V této pomoci budeme pokračovat i nadále, protože jsme přesvědčeni, že musíme soustředit svou pozornost nejen na důsledky uprchlické vlny, ale zejména na její příčiny.

Dámy a pánové, zahraniční politika představuje významnou kompetenci vlády. Cítím velkou odpovědnost za pozici ČR v Evropě i její účast na řešení globálních výzev.  Chci Vás ubezpečit, že jako premiér budu i nadále dělat vše pro to, aby ČR na mezinárodní scéně vystupovala jako aktivní a zodpovědný partner a aby se ubírala cestou politické stability, která umožňuje předvídatelnou zahraniční politiku založenou na širokém politickém konsensu v zásadních otázkách.

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci v minulém roce. Cením si pružné a efektivní komunikace Vašich velvyslanectví s Úřadem vlády, na kterou při přípravě svých zahraničních aktivit spoléhám. Za velice obohacující považuji má setkání s regionálními skupinami velvyslanců, se kterými jsme začali v minulém roce a ve kterých bych rád pravidelně pokračoval i v budoucnu.

Věřím tedy, že nám nový rok přinese řadu příležitostí k pracovním i osobním setkáním. Přeji Vám, aby byl pro Vás naplněn chvílemi radosti a spokojenosti. Děkuji Vám, že jste dnes přišli v tak hojném počtu a těším se na další spolupráci.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie