Aktuálně

21. 11. 2017 15:18

Premiér Sobotka se zúčastní setkání platformy 16+1 v Budapešti, tématem bude prohloubení ekonomické spolupráce zemí střední a východní Evropy s Čínou

Předseda vlády Bohuslav Sobotka bude v pondělí 27. listopadu 2017 v Budapešti jednat s předsedy vlád 16 zemí střední a východní Evropy a Číny. Hlavním tématem setkání v tzv. formátu 16+1, jehož se premiér Sobotka zúčastní již počtvrté, bude ekonomická spolupráce.

Cílem Summitu je dále posílit spolupráci mezi státy střední a východní Evropy a Čínou. Premiér Sobotka bude se svými protějšky jednat zejména o obchodní, ekonomické a finanční spolupráci. Summit by měl také stanovit prioritní oblasti spolupráce na příští období. Plánováno je rovněž krátké bilaterální setkání předsedy vlády s jeho čínským protějškem Li-Kche-čchiangem.

Česká republika pojímá platformu 16+1 jako příležitost pro prohloubení široké bilaterální spolupráce s ČLR a doplněk k rozvoji strategického partnerství EU-ČLR. O aktivním zapojení ČR do platformy 16+1 svědčí její vůdčí role v rámci spolupráce mezi regiony, ve zdravotnictví, civilním letectví nebo pravidelná organizace Čínského investičního fóra ve formátu 16+1.

Předseda vlády se spolu s ostatními premiéry zúčastní zahájení ekonomického a finančního fóra „16+1 CEEC and China business forum“, které již tradičně proběhne na okraj setkání předsedů vlád. Ekonomické fórum bude zaměřeno na oblast eCommerce a logistiky, dále na spolupráci v oblasti financí nebo technologií pro vodohospodářství a životní prostředí, a zúčastní se jej také několik zástupců českých firem pod vedením Hospodářské komory ČR.

Formát 16+1 je platforma spolupráce Čínské lidové republiky s 16 zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy, kterými jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Formát vznikl z iniciativy Číny. Poprvé se premiéři těchto šestnácti zemí sešli s čínským premiérem 26. dubna 2012 ve Varšavě. Cílem platformy je prohlubování vzájemné ekonomické spolupráce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie