Aktuálně

13. 3. 2017 18:26

Premiér Sobotka uložil ministrům, aby zrychlili čerpání prostředků z fondů Evropské unie

Zasedání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, 13. března 2017.
Zasedání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, 13. března 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pondělí 13. března 2017 zabýval v rámci zasedání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy stavem čerpání evropských fondů k letošnímu 28. únoru. Dalšími tématy jednání Rady bylo naplňování Dohody o partnerství, plnění předběžných podmínek, návrh novely rozpočtových pravidel, realokace prostředků mezi jednotlivými programy a fungování monitorovacího informačního systému.Předseda vlády Bohuslav Sobotka proto na jednání Rady ministry vyzval, aby se čerpání zrychlilo a zároveň byly v daleko větší míře využívány finanční nástroje, díky kterým by byla vytvořena finanční rezerva i pro další programové období.

Do konce února 2017 bylo vyhlášeno celkem 454 výzev s alokací 477 mld. korun, což je 75 % z celkové alokace na období 2014–2020. Příjemcům bylo prozatím proplaceno 31,3 mld. korun, tedy 5,1 % prostředků.

Na konci března letošního roku budou také Evropské komisi zaslány závěrečné dokumenty za minulé programové období. Oproti původním předpokladům, které odhadovaly nedočerpání až 100 miliard korun, by mělo zůstat nevyčerpáno zhruba 26 miliard korun. Konečné částky budou známé až v roce 2018. Výrazně k tomu přispěly kroky současné vlády, která si určila čerpání evropských prostředků za jednu ze svých hlavních priorit.

Vláda Bohuslava Sobotky přijala za více než tři roky řadu opatření, která podpořila čerpání evropských fondů. Především jde o vyřešení předběžných podmínek, mezi které patří schválení služebního zákona či implementace směrnic o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), bez kterých by nebylo možné prostředky čerpat. Premiér Sobotka také osobně jednal o maximálním dočerpání prostředků jak s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem, tak s komisařkou pro regionální politiku Corinou Cretu. Kromě toho Česká republika dopředu konzultovala všechny operační programy s Evropskou komisí ještě před jejich schválením. Vláda také vytvořila akční plány a metodické dokumenty pro maximální využití alokovaných peněz. Čerpání evropských fondů z minulého i současného období je pravidelně předmětem jednání jak Rady hospodářské a sociální dohody ČR, tak vlády.

Radu pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) zřídila vláda v roce 2013 jako poradní orgán v oblasti koordinace pomoci poskytované Evropskou unií ze všech Evropských strukturálních a investičních fondů. Stálými členy Rady jsou předseda vlády, ministři pro místní rozvoj, financí, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, životního prostředí, práce a sociálních věcí a zemědělství a primátorka hlavního města Prahy. Rada se v tomto roce sešla poprvé, celkově jde ale už o patnácté jednání.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie