Aktuálně

27. 2. 2016 9:31

Premiér Sobotka v Lánech: Koaliční vláda úspěšně plní svůj program, zaměřuje se na podporu hospodářského růstu a posílení sociální soudržnosti

Vláda, kterou vedu, si nedávno připomněla dva roky od svého vzniku. Dnes budu mít příležitost diskutovat v Lánech s prezidentem a jeho poradci o výsledcích její dosavadní práce i cílech, na které se chceme zaměřit v letech 2016 a 2017. Od samého počátku jsme se, pokud jde o hlavní priority vlády, zaměřili na tři oblasti: podporu růstu a zaměstnanosti, posílení sociální soudržnosti společnosti a zajištění větší bezpečnosti občanů i celé země.

Hospodářský růst nepřišel v tempu, které zažíváme, sám o sobě. Za jeho zrychlením stojí výrazné zlepšení čerpání evropských fondů a změna hospodářské politiky státu. Nově jsme ji zaměřili na podporu investic a také povzbuzení spotřeby domácností. Tyto změny, včetně zvyšování platů a penzí, i zastavení politiky plošných škrtů pozitivně ovlivnily podnikatelské i spotřebitelské chování. Naše ekonomika patřila v roce 2015 mezi tři nejrychleji rostoucí země v EU. Spolu s Německem jsme pak měli v EU vůbec nejnižší nezaměstnanost. K přílivu investic a vzniku nových pracovních míst přispěla rovněž politická stabilita a celkové uklidnění, které naše vláda přinesla.

Sociální soudržnost je důležitou podmínkou dlouhodobé prosperity. Soustředili jsme se na odstranění křivd, které způsobila svojí politikou Nečasova vláda, a zaměřili jsme se na zlepšení podmínek pro rodiny s dětmi a seniory. Zrušili jsme poplatky ve zdravotnictví, zlepšili systém valorizace penzí, zvýšili daňové slevy na děti, snížili zdanění léků, obnovili jsme slevu na dani pro pracující důchodce. Zvyšujeme motivaci pracovat, naše vláda zvýšila za dva roky minimální mzdu o 1400 korun. K soudržnosti společnosti přispívá také boj proti nespravedlnosti v podobě daňových podvodů a úniků. Prosadili jsme vznik Daňové Kobry, prošel zákon o elektronické evidenci tržeb a před hlasováním je důležitý vládní návrh o prokazování původu majetku. Intenzivně se věnujeme také zlepšení podmínek v sociálně vyloučených lokalitách.

Zvýšení bezpečnosti je důležitý úkol naší vlády. Reagujeme na to, co se dnes děje ve světě. Pravice řadu let snižovala výdaje na policii a obranu. To jsme zásadně změnili. Zvyšujeme počty policistů i vojáků. V rámci boje proti terorismu posilujeme kapacity tajných služeb. I díky personální a ekonomické stabilizaci policie se u nás v roce 2015 snížila kriminalita o 14 %. Naše vláda se snaží aktivně přispět k evropskému řešení migrační krize. Na našem území dbáme na přísné dodržování zákonů a pravidel přistěhovalecké politiky. Nepodceňujeme ani bezpečnostní, ani humanitární aspekty migrační krize a v České republice máme migraci plně pod kontrolou. I díky tomu všemu dnes patří naše země mezi nejbezpečnější státy v Evropě. A bezpečí občanů zajistíme i v příštích letech.  

Jaké hlavní cíle chceme prosadit ve zbývající části volebního období 2016–2017?

S prezidentem Zemanem a jeho poradci budeme dnes v Lánech mluvit také o cílech vlády, které máme pro zbytek volebního období. Jako předseda vlády budu prosazovat následující priority:

 1. Udržení vysokého tempa hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst, díky veřejným i privátním investicím, podpoře dopravní infrastruktury a aktivní rozpočtové politice státu.
 2. Zvýšení příspěvku na péči o 10 % od 1. 8. 2016. Příspěvek pro lidi se zdravotními problémy či trvalým postižením nebyl valorizován už 10 let.
 3. Předčasné odchody do důchodu pro horníky z hlubinných dolů. Umožní odejít o 5 let dříve všem, kdo fárali do hlubinného dolu alespoň 15 let.
 4. Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017 alespoň na 11 tisíc hrubého. Cílem je minimální mzdu co nejvíce přiblížit 40 % průměrné mzdy.
 5. Přijetí zákona o prokazování původu majetku. Návrh už byl vládou předložen, čeká na schválení v Parlamentu.
 6. Vyřešení problému s EIA na dopravní stavby tak, aby bylo možno urychlit výstavbu klíčových dálnic. Pokračovat v intenzivních opravách silnic II. a III. třídy.
 7. Dokončení schválení zákona o elektronické evidenci tržeb v Parlamentu a jeho uvedení do praxe.
 8. Nový systém valorizace penzí, zvyšující manévrovací prostor vlády ve prospěch seniorů. Zákon již vláda předložila Parlamentu, umožní zvýšit penze až o 1,7 % v případě, že se pro to vláda rozhodne.
 9. Masivní rozjezd čerpání evropských fondů tak, aby podpořily růst ekonomiky, modernizaci země a rozvoj regionů.
 10. Schválení nového loterijního zákona, regulujícího hazard a posilujícího prevenci patologického hráčství.
 11. Přijetí přísnějšího zákona o střetu zájmů a novely zákona o NKÚ a přijetí ústavního zákona o referendu.
 12. Přijetí zákona o neziskových nemocnicích a zlepšení odměňování zdravotníků.
 13. Přijetí zákonů zpřísňujících nakládání s municí.
 14. Schválení zákona, zajištujícího zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách firem.
 15. Přijetí zákona o zálohovém výživném tak, aby se zlepšila situace samoživitelek a samoživitelů.
 16. Pomoc Moravskoslezskému, Ústeckému kraji a Karlovarskému při řešení strukturálních problémů.
 17. Přijetí zákona o sociálním bydlení a zamezení zneužívání sociálních dávek na bydlení.
 18. Zvýšení pomoci uprchlíkům v Libanonu, Jordánsku a Turecku a zvýšení naší rozvojové pomoci zemím, které jsou zdrojem migrace. Zlepšení podmínek pro dobrou integraci azylantů v ČR.
 19. Regulace agenturního zaměstnávání. Novelu zákona připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 20. Omezení lichvy díky zákonu o úvěru pro spotřebitele, který už vláda předložila do Parlamentu.
 21. Spravedlivější financování regionálního školství, podpora inkluze, zvýšení platů učitelů.
 22. Schválení zákona o plošném zákazu kouření v restauracích.
 23. Zlepšení situace zaměstnanců v oblasti nemocenské: buď zavedení několika dnů na nemoc, nebo zavedení úhrady v prvních třech dnech nemoci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie