Aktuálně

20. 11. 2009 15:13

Premiér udělil pamětní medaile Karla Kramáře

Při příležitosti konání mezinárodní konference DROPPING, MAINTAINING AND BREAKING THE IRON CURTAIN: The Cold War and East-Central Europe twenty years later udělil premiér medaile Karla Kramáře osmi významným osobnostem.

Mezinárodní konferenci, která se koná při příležitosti 20. výročí pádu komunistických režimů ve středovýchodní Evropě a konce studené války, pořádá Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK ve dnech 20. - 21. listopadu 2009 v pražském Lichtenštejnském paláci.

Medaili Karla Kramáře obdržel ředitel National Security Archive při George Washington University ve Washingtonu, D.C. Thomas Blanton, který se zabývá především americkou politikou v pozdní fázi studené války a zasadil se významnou měrou za prosazování práva na svobodný přístup k informacím.

Další vyznamenanou osobností se stala britská historička japonského původu Sakhi Ruth Dockrill (in memoriam), jež se stala přední světovou odbornicí v oblasti strategických studií a dějin mezinárodních vztahů. Působila na King’s College v Londýně. Zabývala se mimo jiné britskou a americkou bezpečnostní politikou v 50. a 60. letech, příčinami konce studené války, politikou Velké Británie a Západu vůči Československu na konci 60. let či aktuálním tématem jaderné hrozby ze strany Severní Koreje. Na pražské konferenci ji však již nebylo souzeno vystoupit, neboť 8. srpna 2009 prohrála svůj boj s leukémií.

Leonid Gibianskij, který dnes obdržel medaili Karla Kramáře, patří mezi nejvýznamnější ruské historiky soudobých dějin. Působí na Institutu slovanských studií Ruské akademie věd. Svými knihami a studiemi, publikovanými rusky i anglicky, se zasloužil zejména o analýzu procesu sovětizace v zemích střední a východní Evropy po 2. světové válce.

Čtvrtým oceněným je David Holloway, který působí jako profesor na Stanfordské univerzitě a je zároveň ředitelem tamního Freeman-Spogli Institute for International Studies. Ve svém vědeckém díle se věnoval především politickému rozměru vědeckého výzkumu v Sovětském svazu, zejména pak vývoji atomového projektu. V současnosti soustřeďuje svůj odborný zájem na úlohu jaderných zbraní v měnícím se mezinárodním systému – a s tímto zaměřením působí rovněž coby poradce současné americké administrativy.

Patrně nejproslulejší žijící historik českého původu Vojtěch Mastný, zakladatel a ředitel mezinárodního projektu Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact (později přejmenovaného na Parallel History Project on Cooperative Security), se dnes také zařadil mezi oceněné. Vojtěch Mastný svými vysoce ceněnými knihami i studiemi zásadním způsobem přispěl mj. k poznání role Sovětského svazu na mezinárodní scéně a dalších aspektů studené války, ale i českého odboje v letech 2. světové války.

Alex Pravda, který se dnes také zařadil mezi osobnosti, jimž udělil premiér Jan Fischer medaili Karla Kramáře, je ředitelem Centre for Russian and Eurasian Studies při St. Antony’s College Oxfordské univerzity. Řadí se mezi přední odborníky na nejnovější dějiny Sovětského svazu a analytikem politických procesů v současném Rusku. V mezinárodním měřítku patří mezi nejrenomovanější vědce českého původu v oblasti humanitních a sociálních věd.

Premiér dále udělil medaili Vilému Prečanovi. Ten patří k nejvýznamnějším českým historikům soudobých dějin a editorům archivních materiálů. Svými publikacemi a dokumentárními edicemi se zasloužil o poznání řady klíčových etap moderních dějin Československa, zejména aktivit domácího i zahraničního odboje a disentu. V letech normalizace založil v exilu Československé dokumentační centrum a po návratu do vlasti byl zakladatelem a 1. ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV (od roku 1993 AV ČR).

Osmou osobností, které byla medaile udělena, se stal významný americký politolog a historik soudobých dějin William Taubman. Ten působí jako profesor politických věd na Amherst College. Svými knihami a odbornými studiemi se zasloužil o poznání mocenských mechanismů v komunistických režimech poválečných desetiletí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie